Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 1/2
00 - 036 Warszawa

Biuro
tel.: (22) 828 44 42
tel.: (22) 828 44 43

Telefoniczne Centrum Zgłoszeń
tel.: 22 2037503
kontakt@instytutodszkodowan.pl

Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-036), ul. Baczyńskiego 1/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421975, NIP: 5252532087, REGON: 146141345, o kapitale zakładowym w kwocie 426.000 PLN opłaconym w całości.

Twoje roszczenie jest dla nas rozkazem

Odszkodowanie za wypadek jest warte więcej niż parę czy paręnaście tysięcy złotych. Utraconego czasu czy odniesionego cierpienia nie zwrócą Ci żadne pieniądze. Warto jednak walczyć o zadośćuczynienie, nawet jeśli cel wydaje się być nieosiągalny. Nie pozostawaj bierny. Zapomnij o gorzkim uczuciu bezsilności.

Polski Instytut Odszkodowań (PIO) wywalczy Twoje odszkodowanie bez żadnych opłat wstępnych. Poszkodowany nie ponosi jakichkolwiek kosztów, ponieważ prowizję pobieramy bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nasi prawnicy, radcy prawni i lekarze – orzecznicy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Zależy nam na efektywności, a przede wszystkim na zaufaniu Poszkodowanych, które jest jedną z wartości naszej firmy.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów także w postępowaniu sądowym. Mamy liczne dowody na to, że ich roszczenia zostają spełnione. Pomogliśmy. Największą satysfakcją dla naszych ekspertów jest uśmiech na twarzy Poszkodowanego.

Każdego z Nas dopadają nieszczęśliwe koleje losu – wypadki drogowe, wypadki przy pracy czy uszczerbki zdrowotne odniesione w wyniku błędu medycznego. Nie wszyscy mamy wiedzę i siłę, aby walczyć o sprawiedliwe odszkodowanie. Zadzwoń – wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie adekwatne do poniesionej straty!

Staniemy za Tobą murem, aby wywalczyć najwyższe odszkodowanie Odszkodowania wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie odpowiadają rozmiarom rzeczywiście poniesionej szkody i trudno je nazwać zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę.

pio1pio3pio5pio7pio2pio6

Nasza siedziba mieści się w Warszawie, ponieważ tutaj znajdują się wszystkie największe towarzystwa ubezpieczeniowe, co ułatwia nam prowadzenie spraw naszych Klientów. Nie jest to bez znaczenia także w przypadku orzeczenia wysokości odszkodowania – w Stolicy roszczenia opiewają na dużo wyższe kwoty niż ma to miejsce w innych częściach kraju. PIO stanie za Tobą murem, aby wywalczyć satysfakcjonującą kwotę odszkodowania, adekwatną do poniesionych strat. Każde roszczenie jest dla nas tak samo ważne! Nie wartościujemy rozmiaru poniesionych szkód, wszystkich Poszkodowanych traktujemy z takim samym zaangażowaniem.

Misją Polskiego Instytutu Odszkodowań jest propagowanie wiedzy o prawach osób ubezpieczonych, Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i w innych okolicznościach.

Raz straciłeś, dzięki PIO tylko zyskujesz: Brak jakichkolwiek opłat wstępnych dla Poszkodowanego. Składanie pozwów do sądów w Warszawie – wysokość odszkodowania może przewyższyć kilkakrotnie roszczenie zgłaszane w mniejszym mieście. Działalność na terenie Warszawy – tu mają siedziby największe towarzystwa ubezpieczeniowe, co ułatwia nam pracę. My załatwiamy wszystkie formalności od A do Z. Ty czekasz tylko na pozytywne rozpatrzenie swojego roszczenia. Reprezentujemy Poszkodowanych także w postępowaniu sądowym. Doświadczony zespół adwokatów, radców prawnych i lekarzy – orzeczników, co gwarantuje skuteczność naszych działań.