Za wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane, wypadki w miejscu pracy i w drodze do pracy oraz za wypadki w rolnictwie i na wskutek błędów medycznych przysługują odszkodowania osobowe. W zasadzie takie odszkodowania obejmują wszystkie te szkody, które każdy z nas może ponieść na zdrowiu lub życiu.

Warto wiedzieć, że szkodą osobową jest pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć poszkodowanego w wyniku wypadku lub błędu w sztuce lekarskiej. Jeśli winę za tego typu zdarzenia można komukolwiek przypisać, oczywiście poza samym poszkodowanym, to w takim przypadku przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienie za doznane cierpienie. W przypadku ewentualnej śmierci poszkodowanego prawo do odszkodowania przechodzi na jego najbliższych.

 

Dochodzenie roszczeń osobowych

Odszkodowania osobowe obejmują wszystkie te szkody, które każdy z nas może ponieść na zdrowiu lub życiu. Szkodą jest w tym przypadku pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć poszkodowanego. Jeśli winę za zdarzenia, które bezpośrednio przyczyniły się do wystąpienia tzw. szkody na osobie, można komukolwiek przypisać (poza samym poszkodowanym), to poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienie za doznane cierpienie. W przypadku śmierci poszkodowanego prawo do odszkodowania przechodzi na jego bliskich.

Odszkodowania osobowe najczęściej wiążą się z takimi zdarzeniami, jak: wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane, wypadki w pracy i w drodze do pracy, wypadki w gospodarstwach rolnych, błędy medyczne, błędy w sztuce lekarskiej, zaniedbania w zakresie kontroli technicznej maszyn i urządzeń, brak właściwego nadzoru nad dziećmi, poślizgnięcia na nierównych lub oblodzonych nawierzchniach oraz agresywne zachowania zwierząt domowych i wypadki spowodowane przez nienależycie pielęgnowane, spróchniałe drzewa.

W większości tego rodzaju sytuacji najlepszą drogą do uzyskania odszkodowania jest wystąpienie o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Szczególnym rodzajem odszkodowań osobowych są odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), które są wypłacane bez związku z czyjąkolwiek winą, lecz po prostu wtedy, gdy zdarzy się wypadek opisany w polisie ubezpieczeniowej.