Nasi KLIENCI to POSZKODOWANI:

 • w wypadkach komunikacyjnych (kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści, którzy sami nie byli sprawcami wypadku),
 • w wypadkach podczas prowadzenia prac rolnych,
 • w wypadkach przy pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca oraz Poszkodowani z powodu chorób zawodowych.

Nasi KLIENCI to również POSZKODOWANI:

 • w wyniku błędu medycznego,
 • w wyniku prowadzenia prac górniczych, budowlanych, archeologicznych i związanych z pozyskiwaniem surowców budowlanych itp.,
 • w wyniku poślizgnięcia na śliskiej lub wyboistej nawierzchni lub upadku z niezabezpieczonych prawidłowo schodów, pochylni, balkonów itp.,
 • w wyniku odpadnięcia części budynków lub instalacji, konarów drzew, słupów energetycznych itp.,
 • w wyniku posadowienia na działkach budowlanych lub siedliskowych: słupów elektrycznych, linii przesyłowych, gazociągów, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, światłowodów, itp. (bez zgody właściciela nieruchomości),
 • w wyniku utraty lub zniszczenia mienia, w okolicznościach, za które sami Poszkodowani nie ponoszą winy,
 • w wyniku niekorzystnego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącego np. wysokości odszkodowania,
 • w wyniku pobrania przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie opłat likwidacyjnych lub świadczeń wykupu.

Nasi KLIENCI to również BLISCY:

 • tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, a nie byli ich sprawcami.