zaniżone świadczenia odszkodowawcze

Ugody na rzecz małoletniego

Ugody na rzecz małoletniego i zaniżone świadczenia odszkodowawcze.


Ugoda zawarta z ubezpieczycielem na rzecz małoletniego przez jego przedstawicieli ustawowych nie zawsze musi oznaczać zamknięcie drogi do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

Dokonywanie czynności w imieniu małoletniego zazwyczaj spoczywa na rodzicach. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że rodzice nieświadomi możliwości jakie daje im prawo w przedmiocie dochodzenia roszczeń przed sądem, często namawiani przez ubezpieczycieli, skoncentrowani głównie na leczeniu swojego dziecka godzą się na zawarcie ugody, na mocy której małoletni otrzymuje zaniżone świadczenia odszkodowawcze. Praktycznie w każdej ugodzie z zakładem ubezpieczeń jest też zapis o zrzeczeniu się dalszych roszczeń względem tego podmiotu.

Dla zobrazowania problemu posłuży przykład oparty na prawdziwej historii. Małoletni chłopiec w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał poważnych obrażeń, które skutkowały trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Poszkodowany obecnie ma 13 lat, ma problemy z poruszaniem się i komunikacją z otoczeniem. Gdy Poszkodowany miał 10 lat jego rodzice działając w jego imieniu zawarli z zakładem ubezpieczeń ugodę na mocy, której otrzymał kwotę on 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że taka kwota tytułem zadośćuczynienia w okolicznościach tej sprawy nie jest adekwatna, a poszkodowanemu należeć się będzie znacznie większa kwota zadośćuczynienia. Oprócz samego roszczenia o zadośćuczynienie poszkodowanemu może przysługiwać szereg innych roszczeń odszkodowawczych takich jak: renta z tytułu zwiększonych potrzeb obejmująca koszty leczenia, rehabilitacji, dodatkowego odżywiania, dojazdów do lekarza, konieczności opieki osoby trzeciej, zwrot dotychczas poniesionych kosztów leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz środków farmakologicznych, odszkodowanie za opiekę już sprawowaną zazwyczaj przez osobę bliską, jak również renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość.

Podkreślić trzeba, że unieważnienie ugody będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeśli prawni opiekunowie małoletniego nie uzyskali zgody sądu opiekuńczego na zawarcie ugody w imieniu dziecka. Zgodnie bowiem z art. 101 k.r.o.

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko.”

Czynność zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych w imieniu małoletniego wobec osoby zobowiązanej do wynagrodzenia szkody należy do czynności, które z pewnością przekraczają zakres zwykłego zarządu majątku dziecka.

Takiej czynności nie wolno rodzicom dokonać bez zezwolenia władzy opiekuńczej (art. 58 § 1 k.r.). Czynność taka dokonana bez zezwolenia władzy opiekuńczej jest nieważna (wyrok SN z dnia 5 marca 1962 r. IV CR 578/61). Zatem do zrzeczenie się przez małoletniego roszczenia, które jest zwykle elementem ugody pozasądowej, jaką proponuje zakład ubezpieczeń jest nieważne bez uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Ujmując to inaczej, jeśli w dniu podpisania ugody osoba poszkodowana była niepełnoletnia to istnieje możliwość uchylenia się od skutków ugody w sytuacji, gdy ugoda ta została zawarta bez zgody sądu opiekuńczego.


Firma Godna Zaufania. Refleksyjnie

Firma Godna Zaufania. Refleksyjnie

więcej

Rzetelna Firma ...certyfikat dla Ciebie

Rzetelna Firma ...certyfikat dla Ciebie

więcejJesteśmy zawsze po Twojej stronie. Odpowiedzialnie i skutecznie. Dla Ciebie.

Jak działamy
Polski Instytut Odszkodowań. Odpowiedzialnie i SKUTECZNIE dla Ciebie.

885 800 865

Zadzwoń do Nas i porozmawiaj z naszym prawnikiem

Zostaw nam swój numer
a my oddzwonimy w 30 min