Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Ocena krzywdy przez Sąd a dowód z opinii biegłego.

21.04.2018 — PIO

W sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane ze skutkami wypadku komunikacyjnego nie zawsze wymagane jest zasięgnięcie przez Sąd wiedzy specjalnej.

W jednej ze spraw prowadzonych w Warszawie sąd rejonowy oddalił powództwo wskazując, że jedynie miarodajnym dowodem dla oceny krzywdy Powoda była opinia biegłego sądowego. Sąd wskazał, iż nie jest władny sam ocenić uszczerbek na zdrowiu, a tym samym przyzna odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zdaniem Sądu opinia biegłego sądowego jest kluczowym i koniecznym dowodem na potwierdzenie cierpień Powoda.

UWAGA: Na skutek naszej apelacji sąd okręgowy zmienił zaskarżony wyrok i zasądził całość roszczenia. Sąd II instancji wskazał, że zeznania świadka, przesłuchanie Powoda a także dokumenty dołączone do pozwu (w szczególności dokumentacja medyczna) uzasadniają przyznanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

Zdaniem Sądu – sąd I instancji mógł na podstawie tych dowodów ocenić, iż Powód doznał krzywdy, a jego życie diametralnie zmieniło się po wypadku. Zdaniem sądu okręgowego nie można sprowadzać oceny krzywdy Powoda jedynie do konkluzji wskazanych w opinii biegłego, a należy ocenić całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Więcej o wypadkach komunikacyjnych znajdziesz TUTAJ

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865