Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Odszkodowania dla rolników

Wypadek w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Najczęściej związane są z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, które mogą być przyczyną wypadków oraz szkód. W związku z tym zgodnie z ustawą, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Zatem każda osoba poszkodowana w wypadku rolniczym powinna uzyskać kompensatę wszystkich poniesionych szkód.

100% bezpieczeństwa


Stały i bezpośredni kontakt ze specjalistą. W każdej chwili masz też dostęp do konta klienta.

Zero kosztów


Analiza zasadności roszczeń również w sprawach do 20 lat wstecz. Zero ukrytych czy niespodziewanych kosztów.

Skuteczność


Jesteśmy nastawieni na skuteczną pomoc poszkodowanym. Gwarantujemy kompleksową opiekę prawną.

Pozwól sobie pomóc

Odszkodowanie

Osoba POSZKODOWANA w wypadku rolniczym może dochodzić swoich praw z:

  • KRUS
    Gdzie wysokość odszkodowania za wypadek w rolnictwie ustala się w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej wynosi 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
  • OC rolnika
    Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, a jednocześnie chroni rolnika. W razie wypadku na terenie gospodarstwa rolnego osoba poszkodowana otrzyma rekompensatę za poniesione straty od ubezpieczyciela. Sumy gwarancyjne OC rolnika są obecnie bardzo wysokie i wynoszą:
    1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych
    5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych
Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Przyjmij naszą pomoc

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z wypadkiem rolniczym, w każdej chwili możesz do nas zadzwonić. Nasi specjaliści całkowicie BEZPŁATNIE przeanalizują Twoją sprawę.

Skontaktuj się
Gwarantujemy pomoc w Twojej sprawie

Stały i bezpośredni kontakt

100% bezpieczeństwa

Nawet jeśli mimo obowiązku rolnik nie posiada ubezpieczenia OC, to osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto również zwrócić uwagę, że ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialnością cywilną wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, czyli: rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi typu pilna naprawa urządzenia.

Najczęstsze występujące wypadki w gospodarstwie rolnym to: upadek z uszkodzonej drabiny, uszkodzenia palców podczas cięcia piłą, szkody podczas podpinania maszyn do ciągnika, pogryzienie przez psa, kopnięcie konia, poślizgnięcia, wypadki podczas żniw i zbiorów. Każda osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, rentę na zwiększone potrzeby, rentę uzupełniającą, kapitalizację renty, a także zwrot utraconych zarobków.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Pozwól sobie pomóc

W przypadku, gdy zdecydujesz się przyjąć naszą pomoc, za cały proces uzyskiwania odszkodowania również nie poniesiesz żadnych kosztów wstępnych.

zadzwoń: +48 885 800 848