Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

FAQ

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

 • Jak wygląda kontakt z osobą prowadzącą moją sprawę?

  Twoja umowa zostanie niezwłocznie wpisywana do systemu PIO.NET. Po jej zarejestrowaniu trafi do prawnika prowadzącego (aplikanta bądź radcy prawnego). Jednocześnie otrzymasz list powitalny z danymi dotyczącymi indywidualnego dostępu do Twojego konta oraz danymi prawnika (mail, nr telefonu).

 • Jak wygląda prowadzenie mojej sprawy po zawarciu umowy?

  Prawnik prowadzący sprawę zgłasza niezwłocznie Twoją szkodę do podmiotu odpowiedzialnego (najczęściej Ubezpieczyciela). Zgłoszenie jest możliwe, jeśli posiada wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty (w zależności od rodzaju sprawy np. dane sprawcy zdarzenia, dokumentację medyczną). W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów prawnik prowadzący sprawę będzie kontaktował się z Tobą bądź pośrednikiem zawierającym umowę w imieniu PIO. Dokumenty możesz dosyłać drogą mailową, mmsem bądź pocztą tradycyjną (mogą być kopie).

  Prawnik uzupełnia na bieżąco informacje dotyczące Twojej sprawy w systemie PIO.NET. W przedmiotowym systemie znajdują się dwa istotne pola: „wartość roszczenia” oraz „bezsporna kwota”. Pierwsze z nich oznacza wstępna wycenę roszczenia (uzupełnia to prawnik prowadzący Twoją sprawę przy zgłoszeniu szkody). Wycena ta może się zmieniać w czasie prowadzenia sprawy. Może być to związane np. z pogorszeniem stanu Twojego zdrowia czy też nowymi następstwami szkody. „Bezsporna kwota” oznacza kwotę, którą wypłacił dotychczas Ubezpieczyciel (np. gdy wpłynie decyzja na 1.000,00 zł – ta kwota pojawi się we wskazanym polu).

 • W jakim czasie otrzymam pierwsze pieniądze od Ubezpieczyciela?

  Co do zasady Ubezpieczyciel powinien przeprowadzić likwidację szkody w ciągu 30 dni od otrzymania naszego zgłoszenia. Jeśli uzna swoją odpowiedzialność, powinien w tym czasie wypłacić pierwsze pieniądze. Likwidacja szkody może się jednak wydłużyć, np. z uwagi na konieczność przesłania dalszych dokumentów lub przeprowadzenia komisji lekarskiej z Twoim udziałem. Pamiętaj, że na każdym etapie możesz skontaktować się z Twoim prawnikiem i zapytać o przyczyny przedłużenia czasu likwidacji szkody.

 • Co jeśli otrzymam decyzję odmowną bądź zbyt niskie odszkodowanie?

  Pamiętaj – pierwsza decyzja wydana przez Ubezpieczyciela nie oznacza zakończenia Twojej sprawy. Decyzja Ubezpieczyciela ma charakter uznaniowy – może zdarzyć się, że pomimo zasadności Twojego roszczenia Ubezpieczyciel odmówi bądź znacznie zaniży wypłatę. Po otrzymaniu od Ubezpieczyciela decyzji Twój prawnik przeanalizuje ją oraz poinformuje Cię czy rekomenduje rozpoczęcie sprawy sądowej (czy też np. zawarcie ugody).

 • W jaki sposób rozliczam się z PIO?

  PIO działa w sposób prowizyjny. Oznacza to, że nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat wstępnych. Oznacza to również, że jeżeli zgłosimy szkodę a Ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną – nic nam nie zapłacisz. Dopiero, gdy Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, wtedy PIO pobiera prowizję jako wynagrodzenie za swoją pracę. Technicznie wygląda to tak, że środki wpływają na konto PIO, a następnie są rozliczane zgodnie z prowizją ustaloną w umowie; kwota po odliczeniu prowizji trafia na Twoje konto oraz przesyłamy fakturę wskazująca na sposób wyliczenia naszego wynagrodzenia. Chcemy, żeby nasze rozliczenie było dla Ciebie jak najbardziej przejrzyste.

  Przykład:
  Ubezpieczyciel w pierwszej decyzji przyznał bezsporną kwotę 1.000,00 zł (przelał ją na konto PIO). Twoja umowa z PIO wskazuje na prowizję 25 % brutto (z VAT). W związku z tym PIO otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto, zaś na Twoje konto wpłynie 750 zł i otrzymasz potwierdzenie w formie faktury.

  Podobnie w przypadku prowadzenia sprawy sądowej – PIO w pełni opłaca za Ciebie koszty (m.in. opłatę od pozwu, zaliczki na poczet opinii biegłych) i zapewnia prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika (aplikanta bądź radcę prawnego). Nawet jeśli okaże się, że sąd nie podzieli argumentacji PIO i dochowując należytej staranności nie wygramy dla Ciebie sprawy – przejmujemy na siebie to ryzyko.

 • Jak wygląda prowadzenie mojej sprawy na etapie sądowym?

  Przebieg sprawy sądowej jest zależny od charakteru Twojej sprawy. Najczęściej będzie to wiązało się z Twojej strony z koniecznością stawiennictwa w sądzie celem przesłuchania oraz wizytą u biegłego sądowego lekarza specjalisty. O tym jak będzie wyglądała Twoja sprawa poinformuje Cię prawnik prowadzący. Na każdej rozprawie będzie reprezentował Cię prawnik z PIO.

  Przed skierowaniem sprawy do sądu poinformujemy Cię o propozycji co do wysokości dochodzonych roszczeń. Pamiętaj, że dopiero, gdy zaakceptujesz naszą propozycję – skierujemy sprawę do sądu. Czasami kierujemy sprawy na niższe kwoty, tak aby zminimalizować ryzyko ewentualnej przegranej w danym zakresie (ponieważ np. wiemy, że w danym sądzie kwoty otrzymywane przez poszkodowanych są stosunkowo niskie). Ważne jest to, że na każdym etapie Twojej sprawy możemy rozszerzyć powództwo. Może bowiem okazać się, że biegły oceni Twój uszczerbek na większy niż początkowo sądziliśmy bądź w toku procesu pojawią się nowe koszty leczenia.

  Często zdarza się, że po skierowaniu sprawy do sądu Ubezpieczyciel proponuje ugodę. Korzyścią dla Ciebie jest to, że nie musisz angażować się w sprawę, stawiać się w sądzie, u biegłych itp. Po otrzymaniu jakiejkolwiek propozycji prawnik zadzwoni do Ciebie – przedstawi propozycję i wskaże, czy rekomenduje ugodę czy też dalsze prowadzenie sprawy. Pamiętaj – ostatecznie Ty podejmiesz decyzję, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

ZADZWOŃ: +48 885 800 865
Skontaktuj się z nami

Centrum zgłoszeń jest czynne przez całą dobę

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu