Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Pomoc dla poszkodowanych

Błąd medyczny

Błąd medyczny. Błąd lekarski, czy błąd w sztuce medycznej. Bez względu na to jakiego określenia użyjemy to zdarzenie, które wywołało konkretną szkodę w ogólnym stanie zdrowia pacjenta.

Bez opłat wstępnych


Bezpłatnie analizujemy Twoje zgłoszenie. Weryfikujemy wszelkie możliwe tytuły i źródła świadczeń.

Monitoruj sprawę


Za pomocą panelu klienta możesz na bieżąco sprawdzać, na jakim etapie jest Twoja sprawa.

Pełnomocnik w sądzie


Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, będziemy o Twoje prawa walczyć w sądzie.

Pomoc specjalistów

Odszkodowanie
za błąd medyczny

Personel medyczny powinien z szczególną starannością i troską wykonywać swoje obowiązki, aby jak najlepiej dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo pacjentów. Niestety często zdarzają się zaniedbania, zaniechania, czy też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. W takich sytuacjach każdy ma pełne prawo domagać się należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Warto zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach, w których wyjątkowo skutecznie możemy udowodnić winę personelu medycznego, poprzez ekspertyzy niezależnych specjalistów.

Odszkodowanie w wyniku błędu medycznego

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteśmy zawsze po twojej stronie

Możesz do nas zadzwonić i otrzymać bezpłatną analizę twojej sprawy.

Zadzwoń: +48 885 800 848

Rodzaje świadczeń

O co możemy walczyć?

Jeśli lekarz popełnił błąd, poszkodowanemu PACJENTOWI NALEŻY się:

  • Odszkodowanie, rozumiane jako świadczenie, które ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych. To wszystkie wydatki, które wynikają z konieczności zakupu leków, przeprowadzenia dodatkowego leczenia lub rehabilitacji. To zakup specjalistycznego sprzętu lub dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego pacjenta. Straty to również utracony dochód, w związku z ograniczeniem lub uniemożliwieniem wykonywania pracy zawodowej.

  • Renta przysługuje pacjentowi, który na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy. Jest to świadczenie, które jest wypłacane regularnie (zazwyczaj co miesiąc) i ma pełnić rolę stałego, finansowego wsparcia dla osoby poszkodowanej. Prawo do takiej renty wynika z zapisów m.in. Kodeksu Cywilnego. Można wnioskować o jedną z dwóch rodzajów rent: rentę na zwiększone potrzeby lub rentę wyrównawczą.

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym takich jak ból czy cierpienie. Jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość zależy od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Przyznawane przez sądy kwoty zadośćuczynień systematycznie rosną. Coraz częściej to najwyższe z przyznawanych świadczeń sięgające nawet setek tysięcy złotych, czyli coraz bliżej standardów zachodnich.

Warto korzystać ze swoich praw

Pomożemy Ci wyegzekwować najwyższe możliwe odszkodowanie

Zadzwoń do nas już teraz

Zadzwoń: +48 885 800 865

Zobacz poniżej jak wiele jest rodzajów błędów medycznych.
Pomożemy Ci uzyskać NAJWYŻSZE wysokości świadczeń, ze wszystkich możliwych źródeł.

Przykładowe błędy diagnostyczne oraz błędy w zastosowanym leczeniu:

  • niezdiagnozowanie złamania – co może doprowadzić do nieprawidłowego zrostu kości oraz wydłużyć proces leczenia.
  • zbyt późno postawiona właściwa diagnoza lub niezdiagnozowanie choroby nowotworowej, co może doprowadzić do pogłębienia rozstroju zdrowia oraz cierpienia psychicznego,
  • odmowa udzielenia świadczenia medycznego, czyli zaniechanie diagnostyki, co może powodować pogorszenie stanu zdrowia
  • szkody przy porodzie – na skutek zaniechania diagnostyki prenatalnej oraz przypadki okołoporodowe (złamanie obojczyka dziecka, rozstrój zdrowia matki)
  • niewłaściwe podanie leku, co prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Odpowiedzialni mogą być również farmaceuci.

Przykładowe błędy techniczne oraz organizacyjne:

  • poparzenie pacjenta lampami naświetlającymi podczas radioterapii
  • zbyt późno przeprowadzona operacja na skutek złej organizacji pracy na bloku operacyjnym, co może doprowadzić nawet do zgonu.