Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY POWSTAŁE NA TERENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

25.09.2019 — PIO

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może pozywać i być pozywana.

Wspólnota Mieszkaniowa ponosi również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem części wspólnej nieruchomości. Część wspólna to przede wszystkim grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, np. elewacja budynku, klatka schodowa, winda, niektóre instalacje.

Odpowiedzialność wspólnoty oparta jest na zasadzie winy. Aby zatem możliwe było ustalenie tejże odpowiedzialności, konieczne pozostaje wykazanie, że wspólnota zaniedbała należytego utrzymania nieruchomości wspólnej, np. poprzez odpowiednią konserwację, remont, czy utrzymanie części wspólnej.

Gdy zatem dojdzie do niepożądanego zdarzenia powodującego szkodę, a przyczyna owego zdarzenia leży w niewłaściwym utrzymaniu nieruchomości wspólnej (np. wypadek na zniszczonej klatce schodowej, oblodzonym chodniku na terenie wspólnoty, niesprawność instalacji wodno-kanalizacyjnej w części wspólnej budynku), odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wspólnota.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865