Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Odszkodowanie a faktyczna naprawa

02.04.2019 — PIO

Otrzymania odszkodowania nie warunkuje uprzednie dokonanie naprawy pojazdu, a nawet brak takiego zamiaru po stronie poszkodowanego. Szkoda bowiem powstaje już w momencie wypadku komunikacyjnego. Roszczenie o świadczenia należne w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego OC z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana. W takiej sytuacji wysokość świadczeń obliczać należy na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Naprawa pojazdu przed uzyskaniem świadczeń od zakładu ubezpieczeń i jej faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na powyższy sposób ustalenia ich wysokości.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865