Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Opieka po wypadku > należne świadczenia

08.11.2020 — PIO

Temat opieki po wypadku można określić jako jeden z tych „przemilczanych”, którym niewiele osób może się zainteresować, ponieważ nie jawi się jako „ważny” czy warty rozważania. Tylko osoby poszkodowane wiedzą, jak bardzo poważny to temat i na jak ogromną uwagę zasługuje. Niestety większość z nas dowiaduje się o wielości elementów ukrytych w słowach „opieka po wypadku” dopiero w momencie realnego doświadczania i z tego powodu osobom poszkodowanym umykają znaczne sumy pieniędzy. Dlatego dzisiaj przybliżymy Państwu sprawę należnych świadczeń z tytułu opieki po wypadku oraz odsłonimy szersze spektrum tego zagadnienia. Proszę pozwolić, że zamiast chronologicznego rozróżnienia zakresów opieki zaczniemy od pochylenia się nad najczęściej pomijanym, co ujmujemy stwierdzeniem:

Opieka DOMOWA najbliższych może być PŁATNA

Niezliczone ilości osób opiekują się swoimi najbliższymi po wypadku całkowicie bezpłatnie – bez żadnej pomocy finansowej. To sytuacje, w których dochodzi do podwójnej katastrofy w budżecie domowym, ponieważ zarówno osoba poszkodowana nie ma możliwości zarobkowania, jak i osoba sprawująca codzienną, niezbędną opiekę. Problem narasta do rozpaczliwych rozmiarów, gdy rehabilitacja i konieczność stałej obecności przy poszkodowanym wydłuża się z tygodni na miesiące, a następnie z miesięcy na lata – czego nie można przewidzieć tuż po wypadku. Wtedy całe rodziny doprowadzone są na skraj ubóstwa, ponieważ nie wiedziały, że można uzyskać dodatkowe odszkodowanie z tytułu opieki po wypadku. To nie wszystko – możliwe jest również otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej, zwrotu kosztów dojazdów na leczenie i rehabilitację oraz wiele innych zwrotów, które nie sposób wymienić, ponieważ można je doprecyzować po analizie indywidualnych okoliczności wypadku oraz potrzeb poszkodowanych w procesie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zatem wróćmy do głównego dzisiaj wątku i tym samym kolejnego zakresu jakim jest:

Opieka MEDYCZNA – bezpłatna i PRYWATNA

Oczywiste jest, że opieka medyczna jest pierwsza i najważniejsza tuż po wypadku. Ratuje ludzkie życie oraz zdrowie, a następnie dostarcza plan leczenia oraz konieczny zakres rehabilitacji. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że tylko część nowoczesnych, medycznych technologii dostępna jest w ramach bezpłatnej opieki. Prywatne kliniki rehabilitacji niejednokrotnie są znacznie lepiej wyposażone niż szpitale publiczne i umożliwiają szybszy powrót do zdrowia, w tym odzyskanie – na ile to możliwe – sprawności ruchowej. Jednak tego rodzaju opieka > prywatna, bezpośrednio łączy się z ogromnymi nakładami finansowymi, które dla większości osób poszkodowanych są niemożliwe do udźwignięcia, nawet przy wsparciu całej rodziny i przyjaciół. Zatem w tym miejscu wstawiamy bardzo ważną informację > osoby poszkodowane mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej po wypadku.
Podkreślamy > dodatkowe środki, poza podstawową kwotą odszkodowania, które nie są wypłacane automatycznie – należy o nie zawalczyć. Jednak, by walka o jak najwyższe wypłaty odszkodowań z wszystkich możliwych źródeł oraz tytułów miała szansę na wygraną, niezbędna jest…

Opieka PRAWNA – odpowiedzialna i skuteczna.

Kluczem jest słowo > odpowiedzialna, której celem nadrzędnym jest dobro osoby poszkodowanej rozumiane jako WYPŁATY najwyższych możliwych kwot odszkodowań oraz zadośćuczynienia. Wtedy automatycznie chroni przed niekorzystnymi ugodami, na mocy których poszkodowani tracą nawet 60% należnych pieniędzy. Odpowiedzialna opieka prawna GWARANTUJE walkę o realne zabezpieczenie finansowej przyszłości osób poszkodowanych, a tym samym umożliwia urzeczywistnienie zakresu opieki po wypadku, które opisaliśmy jako pierwsze > płatna opieka domowa.

Podsumowując i tym razem układając zakresy opieki po wypadku chronologicznie:

PIERWSZA – opieka medyczna bezpłatna, ratująca życie i zdrowie tuż po zdarzeniu losowym oraz prywatna przyspieszająca rehabilitację.
DRUGA – opieka prawna, gwarantująca zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na płatne zakresy opieki pierwszej i trzeciej, a także najwyższe kwoty odszkodowań oraz zadośćuczynienia.
TRZECIA – opieka domowa > już płatna.

Powyższy skrót wyraźnie pokazuje, że bez opieki prawnej > odpowiedzialnej i skutecznej, osoby poszkodowane narażone są na ogromne utrudnienia spowodowane brakiem środków finansowych. Aby tego uniknąć, a jednocześnie zabezpieczyć finansową przyszłość po wypadku, warto opiekę prawną traktować równie poważnie jak medyczną i domową. Tylko połączenie tych trzech zakresów opieki po wypadku umożliwia i ułatwia osobie poszkodowanej powrót do zdrowia fizycznego oraz psychicznego w najkorzystniejszych warunkach.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

W każdej chwili można do nas zadzwonić, by uzyskać
BEZPŁATNĄ ANALIZĘ PRAWNĄ SPRAWY > nawet do trzech lat wstecz.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865