Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Osoby POSZKODOWANE w wypadkach vs. „Niewidzialne” zagrożenia.

02.08.2020 — PIO

Osoby POSZKODOWANE w wypadkach vs. „Niewidzialne” zagrożenia.

Zaledwie dwa zagrożenia jawią się jako oczywiste, zarówno dla osoby poszkodowanej w wypadku, jak i osób z najbliższego otoczenia. To zagrożenie życia lub zdrowia – są tak silne, a jednocześnie połączone z tak trudnymi emocjami, że wszystko inne schodzi na drugi plan, a wręcz przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Tym sposobem pozostałe, ważne zagrożenia stają się niewidzialne. Jednak wraz z upływem czasu, wcześniej lub później, osoby poszkodowane spotykają się również z tymi pozostałymi – niestety – choć można tego uniknąć! Właśnie dlatego w dzisiejszym artykule opiszemy owe zagrożenia oraz podpowiemy, jak je omijać lub wręcz zlikwidować.

Zagrożenie utraty znacznej sumy pieniędzy.

To oczywiste, że tuż po wypadku prawie nikt nie myśli o pieniądzach, ponieważ toczy się walka o życie i zdrowie – czyli najwyższe ludzkie wartości. W takich sytuacjach wolimy nie myśleć o tym, jak ważne są pieniądze, mimo, że są niezbędne, by ochraniać, wspierać i wzmacniać wymienione wcześniej wartości. Natomiast zalewające umysł emocje niestety nie pomagają, a wręcz uniemożliwiają logiczną pracę myśli i rozsądne planowanie czy rozważania. Taka jest nasza ludzka konstrukcja – w dużym uproszczeniu – w sytuacjach silnie stresujących koncentrujemy się tylko na wybranych aspektach i pod wpływem intensywnych emocji pomijamy wiele innych, nawet tych niezwykle ważnych. Dopiero upływający czas i odzyskane choć minimum spokoju „otwiera nam oczy” i ujawniają się konsekwencje decyzji, podjętych w silnym stresie. Moment uświadomienia sobie utraty znacznej sumy pieniędzy, bywa niezwykle dotkliwy – stopień rozczarowania i połączonej z tym złości pozostaje „nie do opisania”. Jak tego uniknąć?
Wystarczy NIE PODPISYWAĆ ugody z pośrednikami z Towarzystwem Ubezpieczeniowym pod wpływem silnych emocji, czyli tuż po wypadku. Choć to rozwiązanie wydaje się prostym, to wcale takie nie jest w rzeczywistości, ponieważ dominują – nagminne w tym akapicie oraz nieuniknione w życiu – emocje, którym naturalnie ulegamy! Tymczasem propozycje natychmiastowej wypłaty gotówki bywają bardzo kuszące, a szybkie załatwienie sprawy wydaje się wygodne, ponieważ jeden podpis jakby zamyka niechcianą w myślach sferę pieniędzy. Jednak ten jeden podpis bywa jednocześnie nieświadomą zgodą na poważną stratę finansową. Ugody i szybka wypłata to odebranie tylko niewielkiej części z należnej kwoty odszkodowania, o czym pisaliśmy w artykule uwaga na ugody, a w rzeczywistości osoba poszkodowana może uzyskać nawet 60% WIĘCEJ – szczegóły TUTAJ.  Kolejnym „niewidzialnym” zagrożeniem jest…

Zagrożenie utraty finansowego zabezpieczenia przyszłości osoby poszkodowanej.

Natomiast zagrożenie utraty finansowego zabezpieczenia w postaci określonej wyżej sumy może być dwustronne. Z jednej strony osoba poszkodowana może utracić swoje zabezpieczenie finansowe poprzez zamknięcie sprawy na wypłacie odszkodowania – co dzieje się nader często, a powodem jest, po prostu, brak informacji – niewiedza, że istnieją inne możliwości.
Z drugiej strony, poprzez rażąco obniżone kwoty wypłat, co może być efektem pośpiechu (ponieważ najwyższe odszkodowania można uzyskać najczęściej na drodze postępowania sądowego) lub braku skutecznego wsparcia prawnika, co wyjaśnimy w kolejnym akapicie. Zanim jednak do tego przejdziemy, przywołamy jeszcze konkretny przykład, który pomoże zobrazować teorię w realnym życiu. Paweł po swoim wypadku odebrał tylko należne odszkodowanie. Jednocześnie jego zdrowie pogarszało się z każdym miesiącem, zatem nie miał fizycznych możliwości, by wrócić do pracy i zarabiać. Jednak w swoim nieszczęściu miał szczęście w postaci przyjaciół, którzy skontaktowali Pawła z doświadczonymi prawnikami – uzyskał dodatkowe 200 000 zł oraz 5000 zł miesięcznie. Innymi słowy udało mu się zlikwidować stratę finansowego zabezpieczenia przyszłości, a skoro pojawiły się sumy odzyskanych pieniędzy i prawnicy, to możemy przejść do ostatniego z „niewidzialnych” zagrożeń.

Wsparcie prawników – pomoc czy zagrożenie?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo klarowna, jednak nie jest prosta, ponieważ wielowarstwowa. Jeśli znajdą Państwo odrobinę cierpliwości, by przeczytać nasze wyjaśnienie to zaczniemy od skrótowego wskazania, kiedy wsparcie prawników jest realną pomocą dla osób poszkodowanych. Mianowicie tylko wtedy, gdy po pierwsze, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w odzyskiwaniu pieniędzy na rzecz poszkodowanych. Po drugie, kierują się dobrem osoby poszkodowanej, rozumianym jako uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych świadczeń. Po trzecie, pomoc prawników jest realnym wsparciem wtedy, gdy osoba poszkodowana ma zapewnione bezpieczeństwo i komfort, rozumiane jako połączenie następujących elementów:

bezpłatna analiza sprawy, co pomaga osobie poszkodowanej podejmować najlepsze dla siebie decyzje,
żadnych kosztów i opłat wstępnych, co daje bezpieczeństwo i chroni przed nieprzyjemnymi niespodziankami w postaci nieoczekiwanych faktur,
bezpośredni kontakt z prawnikiem – rozmowa z człowiekiem (a nie tylko kontakt mailowy czy formularze na stronach www),
prowizja tylko od wywalczonych kwot, czyli wynagrodzenie za pracę prawników płatne dopiero po zakończonych etapach, gdzie efektem jest wypłata dla osoby poszkodowanej.

Gdy już wiadomym jest, kiedy wsparcie prawników jest realną pomocą, to możemy zauważyć w jakich sytuacjach pomoc prawników może zostać odebrana jako zagrożenie. Po pierwsze w sytuacjach, gdy w umowach brakuje klarowności dotyczącej rozliczeń i tym samym osoba poszkodowana może obawiać się niespodziewanych faktur i kosztów. Po drugie w sytuacjach, gdy osobie poszkodowanej zależy na jak najwyższych kwotach odszkodowania i zadośćuczynienia, a jest intensywnie zachęcana do „szybkiej wypłaty gotówki”.

Mamy nadzieję, że struktura powyższego akapitu pozwoli osobom poszkodowanym wyeliminować ewentualne zagrożenia, jakimi bywają niespodziewane faktury, niejasne zapisy w umowach lub opłaty za analizę sprawy. Natomiast cały wpis dostarczył informacji, które mogą wspierać podejmowanie korzystnych decyzji i tym samym osoby poszkodowane w wypadkach unikną strat, a co ważniejsze skutecznie zadbają o finansowe zabezpieczenie przyszłości.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania – pozostajemy do dyspozycji
pod numerem telefonu…

Polski Instytut Odszkodowań

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865