Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Wybór skutecznej i odpowiedzialnej kancelarii odszkodowawczej ma znaczenie dla Poszkodowanego.

Wyroki

04.05.2022 — PIO

Opis sprawy.

Liczba podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń dla osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych z roku na rok wzrasta. Osoba Poszkodowana po wypadku, która nie ma pełnej wiedzy o przysługujących jej prawach i uprawnieniach, staje przed dylematem jak wybrać skuteczną i odpowiedzialną kancelarię? Na co zwrócić uwagę i co powinno lec u podstaw wyboru właściwego pełnomocnika?

Przykładem, jak ważny jest wybór właściwego pełnomocnika, niech będzie historia Poszkodowanego – Pana Adama z Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyniku wypadku komunikacyjnego w roku 2001 odniósł On poważne obrażenia ciała.

Sprawa została początkowo zlecona niewielkiej kancelarii odszkodowawczej, która dotarła do Pana Adama i zobowiązała się do zajęcia sprawą oraz uzyskania dla Niego zadośćuczynienia. Wykonane przez tego pełnomocnika czynności doprowadziły do uzyskania kwoty 20.000 złotych, która jak się później okazało była nieadekwatna do odniesionych obrażeń. Pomimo wcześniejszych zapewnień, po wydaniu decyzji w roku 2005 przez podmiot zobowiązany pełnomocnik Poszkodowanego nie podejmował dalszych czynności, które zmierzałyby do wyegzekwowania wyższych świadczeń. Poszkodowany, który został pozostawiony samemu sobie nie miał wystarczającej wiedzy jak należy dalej postępować, a jego priorytetem był powrót do zdrowia. Postanowił zająć się sprawą w późniejszym czasie.

Po ustabilizowaniu stanu zdrowia i powrocie do sprawności (po kilku latach od ostatniej decyzji) Pan Adam postanowił skonsultować dotychczasowe stanowisko Ubezpieczyciela i zaczął poszukiwania innego pełnomocnika.  W ten w maju 2020 roku doszło do spotkania z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań. W ramach bezpłatnej analizy prawnej sprawdzone zostały następnie wszelkie możliwości, na mocy których można będzie sformułować dodatkowe roszczenia i uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W ten sposób doszło do podjęcia współpracy.

Na co zatem należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy z kancelarią odszkodowawczą i co przekonało Pana Adama do zlecenia sprawy do Polskiego Instytutu Odszkodowań. Przede wszystkim:

  • dotychczasowe osiągnięcia
  • kwalifikacje i doświadczenie kadry
  • łatwość kontaktu
  • warunki umowy i wynagrodzenie
  • sposób pozyskiwania klientów

Osoby, którym należy się odszkodowanie bardzo często nie potrafią oszacować jego wysokości, czy we właściwy sposób pokierować swoich działań. Dlatego tak ważne jest, by zgłosić się po wsparcie do specjalistów w tej dziedzinie.

Pozyskane przez Instytut informacje, dostarczona dokumentacja i szczegółowa analiza dotychczasowych działa dały podstawę do zgłoszenia dodatkowych roszczeń do podmiotu zobowiązanego i wystąpienia o dopłatę do już wcześniej wypłaconych roszczeń (tj. zadośćuczynienia, kosztów leczenia itp.).

Pomimo dostarczonej nowej dokumentacji do podmiotu zobowiązanego oraz przedstawieniu uzasadnienia do zgłoszonych dodatkowych roszczeń wystąpienie to nie znalazło uznania u Ubezpieczyciela, który odmówił wypłaty kolejnych kwot świadczenia dla Pana Adama.

W związku z takim stanowiskiem podmiotu zobowiązanego pełnomocnik Poszkodowanego przeanalizował posiadaną dokumentację i po uzyskaniu zgody Pana Adama (zgodnie z wiedzą i doświadczeniem w tego typu sprawach) rozpoczął kolejny etap działań o dochodzenie pełnej kwoty świadczenia. W tym celu skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa

Do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wysłany pozew o zapłatę, do którego przedłożona została pełna dokumentacja oraz argumentacja uzasadniająca żądanie pozwu.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik Ubezpieczyciela wniósł o oddalenie powództwa w całości i zakwestionował żądanie wypłaty wyższej kwoty świadczenia ponad tą już wypłaconą.  Zadaniem Sądu stało się zatem rozpoznanie sprawy pod kątem wysokości  kwoty zadośćuczynienia / odszkodowania i przeanalizowanie argumentacji stron procesu.

W sprawie po kilku rozprawach, przesłuchaniu świadków, zapoznaniu się z opinią biegłych i wysłuchaniu stanowiska stron procesu Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowił wydać wyrok w sprawie.

Wyrok w sprawie

Powództwo przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zostało uwzględnione w całości  i na rzecz Naszego Klienta zasądzono dodatkowo kwotę 30.000,- PLN tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie (+ odsetki za opóźnienie) oraz koszty procesu w wysokości łącznej 5.417,- PLN

Wyegzekwowaliśmy dla Poszkodowanego o 1,5 razy więcej niż poprzedni pełnomocnik.

Wybór właściwego pełnomocnika, który gwarantuje pełną opiekę Poszkodowanemu, aż do czasu wyegzekwowania wszelkich przysługujących roszczeń jak wskazaliśmy jest bardzo ważny. Warto zatem dobrze się zastanowić przed zleceniem sprawy do kancelarii odszkodowawczej o nieugruntowanej pozycji i bez osiągnięć dla swoich Klientów.

Jak przytoczyliśmy to kolejna sprawa, w której pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna. Nasi Klienci mogą liczyć na szeroką pomoc całego zespołu Polskiego Instytutu Odszkodowań. Podkreśleniu zasługuje fakt, że ścisła współpraca od samego początku ze strony Poszkodowanego i zaufanie jakim został obdarzony Polski Instytut Odszkodowań doprowadziły do pozytywnego zakończenia sprawy.   

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865