Błędy w sztuce medycznej są powszechne i towarzyszą praktyce lekarskiej od czasów Hipokratesa, lekarza żyjącego w starożytnej Grecji i uważanego za ojca medycyny. Przyczyny błędów lekarskich to najczęściej: rutyna, brak wiedzy, doświadczenia lub umiejętności, lenistwo, zwykłe niedbalstwo lub brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych,  wynikający np. z przemęczenia pracowników służby zdrowia lub złej organizacji pracy w szpitalu. Każdemu może przytrafić się chwila nieuwagi, ale konsekwencje  błędów lekarskich są często dramatyczne nie tylko dla pacjenta, ale też dla jego rodziny. Dlatego Polski Instytut Odszkodowań przygotował wyjątkową ofertę dla poszkodowanych w wyniku błędów medycznych.

Rodzaje błędów medycznych – sprawdź czy masz szansę na odszkodowanie

Polski Instytut Odszkodowań pomaga w uzyskaniu świadczeń należnych poszkodowanym z tytułu błędów medycznych. Jeszcze do niedawna uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania za błędy lekarskie było bardzo trudne, m.in. ze względu na przedłużające się postępowania sądowe i równie często, w związku z fałszywie pojmowaną, solidarnością zawodową lekarzy.

Dziś dzięki specjalistom z PIO można złagodzić przykre konsekwencje błędów w sztuce medycznej i skutki złego funkcjonowania zarówno prywatnych, jak i państwowych placówek służby zdrowia.

Polski Instytut Odszkodowań, działając na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez poszkodowanych, zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za następujące błędy lekarzy i tzw. pomocniczego  personelu medycznego:

  • błędy w rozpoznaniu schorzenia lub dolegliwości (tzw. błędy diagnostyczne) - polegające na tym, iż zostanie zdiagnozowana choroba nie istniejąca, bądź zostanie postawione nieprawidłowe rozpoznanie, np. błędnie rozpoznanie choroby nowotworowej płuc i przeprowadzenie wyniszczającej chemioterapii;
  • błędy w zastosowanym leczeniu (tzw. błędy terapeutyczne) – polegające za zastosowaniu niewłaściwej terapii, np. poprzez podanie antybiotyku, którego spektrum działania nie zgadza się z wynikiem posiewu bakteriologicznego lub na który pacjent jest uczulony;
  • błędy techniczne – polegające np. na zastosowaniu niesprawnego, niesterylnego lub niewłaściwego sprzętu technicznego, narzędzi chirurgicznych, strzykawek, opatrunków itp.;
  • błędy organizacyjny – związane np. z niezachowaniem procedur medycznych i pomyłkami co do tożsamości pacjentów lub ich schorzeń, a także brakiem dostępu do niezbędnego wyposażenia technicznego, lekarstw, preparatów krwiopochodnych itp.

Odszkodowania uzyskiwane przez PIO na rzecz poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich pochodzą przede wszystkim z polis szpitali i innych placówek służby zdrowia, potwierdzających ich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a także z  polis OC poszczególnych lekarzy, odpowiedzialnych za ww. błędy w sztuce lekarskiej.

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Telefon *

Miejscowość

Województwo

Treść wiadomości *

Załącz pliki (maks. rozmiar pliku to 10 MB)

Aby dodać więcej plików, przytrzymaj klawisz Ctrl i zaznacz kursorem wybrane pliki.