Czym jest odszkodowanie z tytułu OC?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to coraz bardziej popularna forma ubezpieczenia chroniąca sprawców różnego rodzaju zdarzeń (nie tylko wypadków komunikacyjnych) przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone poszkodowanym przez nieumyślne działanie lub tzw. zaniechanie ubezpieczonego, a także np. działanie jego niepełnoletnich dzieci  czy zwierząt będących jego własnością. 

Jak zdobyć odszkodowanie z polisy OC?

Kiedy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy ?

Tzw. sprawca szkody jest zawsze odpowiedzialny za skutki swojego postępowania, ale dużo łatwiej poszkodowanemu uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie wtedy, gdy sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC. Dlatego tak ważne jest, by zaraz po zdarzeniu, które ma wpływ na odpowiedzialność sprawcy, zdobyć informację o tym czy posiada on tzw. polisę OC w życiu prywatnym, a jeśli tak, to które z towarzystw ubezpieczeniowych ją wystawiło.

 

Często zdarza się, że tego rodzaju ubezpieczenie dołączane jest w pakiecie do tzw. ubezpieczeń mieszkaniowych i sprawca szkody  nie wie nawet lub nie pamięta, że posiada polisę OC chroniącą go również w życiu prywatnym.

Za jakiego rodzaju szkody można domagać się odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) ?

Są to przede wszystkim następujące sytuacje:

 • śmierć poszkodowanego (wtedy roszczenie przysługuje jego bliskim),
 • śmierć osoby bliskiej,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jakiego rodzaju odszkodowania może uzyskać poszkodowany z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (z tytułu posiadania polisy OC w życiu prywatnym) ?

Polski Instytut Odszkodowań i w tym przypadku pomaga uzyskać świadczenia odszkodowawcze (odszkodowania i tzw. zadośćuczynienia) praktycznie we wszystkich ich rodzajach, tj.:

 • zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała;
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego;
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo;
 • wyrównanie utraconego dochodu;
 • koszty opieki przez osoby trzecie;
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania;
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich;
 • w przypadku niezdolności do pracy -  rentę wyrównująca utratę dochodów;
 • w przypadku tzw. zwiększonych potrzeb – również zwrot wydatków.
Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Telefon *

Miejscowość

Województwo

Treść wiadomości *

Załącz pliki (maks. rozmiar pliku to 10 MB)

Aby dodać więcej plików, przytrzymaj klawisz Ctrl i zaznacz kursorem wybrane pliki.