Ostatnie 20 lat to okres szybkiego rozwoju motoryzacji w Polsce. Ilość rejestrowanych pojazdów stale rośnie i dawno już  przekroczyła liczbę 20 milionów samochodów, autobusów i aut ciężarowych jeżdżących po polskich drogach. Tymczasem, co łatwo zauważyć, długość autostrad i dróg ekspresowych rośnie znacznie wolniej niż liczba pojazdów.  Łatwiej więc o wypadek, którego skutki bywają nie tylko tragiczne, ale też  bardzo kosztowne.

Jest jednak i dobra wiadomość: wypadki komunikacyjne i odszkodowania z tego tytułu to „specjalność” Polskiego Instytutu Odszkodowań.

Polski Instytut Odszkodowań pomaga uzyskać świadczenia odszkodowawcze od sprawców wypadków komunikacyjnych i ich ubezpieczycieli.

PIO wspiera poszkodowanych w uzyskaniu następujących rodzajów odszkodowań i tzw. zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy - renta wyrównująca utratę dochodów,
 • w przypadku tzw. zwiększonych potrzeb - zwrot wydatków.

W przypadku gdy główny poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego poniósł śmierć na miejscu lub w wyniku doznanych obrażeń Polski Instytut Odszkodowawczy może reprezentować bliskich poszkodowanego w postępowaniu o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dzieci, rodziców;
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z ww. uprawnionych;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka itp.).

PIO pomoże również w uzyskaniu odszkodowania z tytułu strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego tj.

 • zwrotu kosztów naprawy pojazdu,
 • zwrotu kosztów holowania,
 • zwrotu kosztów parkowania,
 • a w uzasadnionych przypadkach także zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.