Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą przy otwieraniu drzwi auta?

01.02.2019 — PIO

Otwarcie drzwi samochodu podczas postoju może się przyczynić do powstania szkody. Nie ma przy tym znaczenia, czy otwarto drzwi kierowcy, czy też pasażera.

Wątpliwości budziło, czy w zakresie pojęcia ruchu pojazdów mieści się również sytuacja, gdy podczas postoju samochodu zostaną otwarte jego drzwi, co wywoła negatywny skutek w postaci szkody.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pojęcie ruchu pojazdów odnosi się również do sytuacji, gdy podczas postoju zostaną otwarte drzwi. Ubezpieczyciel stojącego pojazdu odpowiada zatem wówczas za wyrządzoną szkodę – tak na osobie jak i na mieniu.

Regulacja ta, potwierdzona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W artykule 34 ust. 2 wyraźnie wskazano: „Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania”.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865