Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Od umorzenia do odszkodowania – historia dwójki przyjaciół

Od umorzenia do odszkodowania – historia dwójki przyjaciół

14.06.2021 — PIO

Droga od umorzenia sprawy do pozyskania odszkodowania wydaje się niemożliwa. Na podstawie opisanej dzisiaj historii prezentujemy, że nie warto tracić nadziei. Trzeba tylko oddać sprawę w dobre ręce.

Wypadek dwójki przyjaciół

Jesienią 2019 roku wpłynęły do Kancelarii dwie szczególne sprawy. Dotyczyły one szkód osobowych po wypadku komunikacyjnym. Poszkodowani to dwójka młodych mężczyzn, przyjaciół, którzy ulegli znacznym obrażeniom. Wypadek nie był spowodowany z ich winy.

Jeden z nich – kierowca pojazdu – na skutek wypadku komunikacyjnego stał się osobą niepełnosprawną, z niedowładem kończyn dolnych, bez rokowań na poprawę. Drugi uczestnik natomiast doznał licznych, poważnych złamań różnych okolic ciała.

Od umorzenia do odszkodowania

Zespół Kancelarii przeanalizował akta sprawy. W szczególności akta z postępowania przygotowawczego oraz postępowania cywilnego. Wynikało z nich:

  • umorzenie śledztwa

Prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze nie dopatrzył się czynu zabronionego w zachowaniu kierowcy samochodu, który spowodował wypadek. W wyniku tego śledztwo w sprawie wypadku drogowego z udziałem naszych Klientów zostało dwukrotnie umorzone.

  • przedwczesne powództwo o zapłatę

Jeszcze przed definitywnym, a więc drugim umorzeniem śledztwa przez Prokuratora, poprzedni pełnomocnik wystosował w imieniu naszych Klientów powództwo o zapłatę do Sądu cywilnego, przeciwko Ubezpieczycielowi kierowcy samochodu osobowego. Pomimo tego, że nie była przesądzona wina – a więc odpowiedzialność wyżej wymienionego kierowcy.

  • brak czynności w postępowaniu przygotowawczym

Poprzedni pełnomocnik nie podjął żadnej czynności w postępowaniu przygotowawczym. Nie zakwestionował on niekorzystnej dla naszych Klientów opinii biegłego w sprawie rekonstrukcji wypadku, nie składał żadnych wniosków w powyższym zakresie, nie wykazał żadnej innej inicjatywy dowodowej w interesie Klientów.

Działania Kancelarii

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy Kancelaria sporządziła imieniem Klientów subsydiarny akt oskarżenia przeciwko kierowcy samochodu osobowego, który spowodował wypadek.

Postępowania cywilne o zadośćuczynienie i odszkodowanie w imieniu naszych Klientów, już się toczyły. W związku z tym złożyliśmy wnioski o zawieszenie postępowań cywilnych, wskazując na:

– celowość takiej czynności przez Sąd Cywilny. Podpieraliśmy się argumentem, że zawarte w przyszłym wyroku karnym skazującym ustalenie znamion popełnienia przestępstwa przez pozwanego przesądzi o wyniku sprawy cywilnej ze względu na przepis art. 11 k.p.c. Chodzi o związanie Sądu cywilnego wyrokiem karnym;

– fakt, że przesądzenie wypełnienia znamion przestępstwa w sprawie karnej przez kierowcę samochodu osobowego stanowi podstawę dla odpowiedzialności cywilnej pozwanego, a więc ubezpieczyciela kierowcy samochodu osobowego;

– brak podstaw do uwzględnienia powództwa w sprawie cywilnej przez zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez poprzedniego pełnomocnika Klientów materiał dowodowy.

Zaniedbania poprzedniego pełnomocnika

Podsumowując, poprzedni pełnomocnik dopuścił się szeregu uchybień proceduralnych, narażając Klientów na wysoce negatywne skutki ekonomiczne oraz prawne. Po pierwsze skierował on powództwa cywilne do Sądu w sytuacji braku odpowiedzialności pozwanego Ubezpieczyciela na skutek swoich zaniedbań. Po drugie naraził Klientów na oddalenie powództw cywilnych a więc ostateczne i definitywne przegranie spraw o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Tym samym pozostawił ich z brakiem jakiejkolwiek możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej.

Nasz sukces

Dzięki działaniom naszej Kancelarii zainicjowane przez nas postępowanie karne jest już na końcowym etapie. Wnieśliśmy subsydiarny akt oskarżenia, a w sprawie sądowej została wydana opinia biegłego w sprawie rekonstrukcji wypadku. Ma ona zupełnie inny wydźwięk niż opinia sporządzona w ramach postępowania przygotowawczego. Wskazuje ona jednoznacznie na wyłączną winę kierowcy samochodu osobowego, który spowodował wypadek. W związku z tym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie on uznany winnym zarzucanego mu czynu.

Szansa na odszkodowanie

Dzięki temu roszczenia naszych Klientów w postępowaniu cywilnym są w chwili obecnej wysoce prawdopodobne do uzyskania, co spowoduje, że otrzymają oni należną sobie rekompensatę tytułem m.in. uszczerbku na zdrowiu.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865