Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Potknięcie na chodniku

Potknięcie na chodniku
Wyroki

25.06.2021 — PIO

Poszkodowani w wyniku potknięcia na nierównej nawierzchni mają szansę pozyskać odszkodowanie.

My w tym pomagamy.

Opis sprawy potknięcia się na chodniku

Bohaterka dzisiejszej historii w dniu 10.04.2016 roku została poszkodowana w wyniku potknięcia na nierównej nawierzchni (chodnik w miejscowości Śrem). Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci zwichnięcia stawu ramiennego lewego. Utrzymujący się ból kończyny górnej zmusił Poszkodowaną do udania się do lekarza rodzinnego, który niezwłocznie skierował pacjentkę do dalszego leczenia w poradni chirurgicznej.

Konieczna okazała się operacja. Na podstawie wyników badania klinicznego oraz obrazowego skierowano Poszkodowaną na zabieg operacyjny w obrębie lewego stawu ramiennego.

Pomoc Poszkodowanej

Sprawa od początku nie należała do tych prostych. Zarówno podmiot odpowiedzialny (Gmina Śrem), jak również jego ubezpieczyciel za wszelką cenę próbowali wskazać, że nie są odpowiedzialni za szkodę i żadna wypłata świadczenia (zadośćuczynienia) nie jest możliwa. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna i konieczna.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu się Klientki do Polskiego Instytutu Odszkodowań na podstawie informacji oraz zgromadzonej dokumentacji Pełnomocnik zgłosił szkodę do podmiotu zobowiązanego, jakim była Gmina Śrem, w tym również do wskazanego w korespondencji Ubezpieczyciela. Rościliśmy o zadośćuczynienie z tytułu ubezpieczenia OC podmiotu zobowiązanego. Jako powód wskazaliśmy niedopełnienie obowiązku utrzymania w należytym stanie chodnika. W odpowiedzi na zgłoszenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydało decyzję odmowną.

Wytoczenie powództwa

W związku z zajętym stanowiskiem przez ubezpieczyciela koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do Sądu Rejonowego w Śremie został skierowany pozew o zapłatę. W odpowiedzi na niego pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa.

Po rozpoznaniu sprawy sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia charakteru, rodzaju oraz zakresu doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Zespół biegłych w wydanej opinii wskazał i potwierdził jednoznacznie poważne obrażenia, jakie odniosła Poszkodowana. Podniesiono we wnioskach, że Poszkodowana w wyniku wypadku doznała urazu stawu ramiennego lewego skutkującego całkowitym uszkodzeniem mięśnia nadgrzebieniowego, częściowym uszkodzeniem w obrębie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz oderwanie fragmentu guzka większego kości lewej, co spowodowało unieruchomienie kończyny na długi okres. Takie obrażenia spowodowały znaczne utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu w życiu codziennym Poszkodowanej.

Potknięcie na chodniku – Wyrok z korzyścią dla Klientki

W wyniku przeprowadzenia przez Sąd całego postępowania dowodowego, kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków i przeanalizowaniu dokumentacji Sąd wydał wyrok. Na rzecz Klientki zasądzono kwotę 30 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie

Sprawa trwała łącznie prawie 4 lata. Historia ta pokazuje jednak, że mimo wcześniejszego stanowiska i odmowy uznania roszczenia warto walczyć o swoje do końca.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865