Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Pomoc z polecenia

Mama z dziećmi

06.08.2021 — PIO

Pomoc z polecenia

Autor artykułu: Sebastian Wojtasik
V-ce Dyrektor Sieci Sprzedaży w Polskim Instytucie Odszkodowań

Sebastian Wojtasik
s.wojtasik@pio-odszkodowania.pl
+48 505 609 757

Najważniejsza jest dla nas możliwość pomocy drugiemu człowiekowi, dlatego często proszę moich Klientów o doradzanie znajomym osobom poszkodowanym kontaktu ze mną.

Na początku tego roku jedną z moich Klientek, której pomógł Polski Instytut Odszkodowań była ofiara wypadku komunikacyjnego.

Pomoc z polecenia

Udało nam się uzyskać dla niej możliwe najwyższe świadczenia – jest nam za to bardzo wdzięczna. Zapytałem, czy może polecić naszą Kancelarię swoim znajomym. Nazajutrz zadzwoniła do mnie koleżanka Klientki, prosząc o analizę swojej sprawy. Spotkanie umówione – konieczność dojazdu 320 km do Klientki nie była dla mnie problemem.

Po dotarciu na miejsce przedstawiłem się, udokumentowałem moje możliwości pomocy Pełnomocnictwem wydanym przez Polski Instytut Odszkodowań i rozpoczęliśmy spotkanie, oczywiście przy kawie.

Pokrzywdzeni

Potrzebującymi Pomocy okazali się członkowie Rodziny zmarłego w wypadku. Kobieta z dwójką niepełnoletnich dzieci. Klientka opowiedziała ze łzami w oczach o się stało. Przed dwoma dniami jej były mąż, wracając z pracy został potrącony przez samochód. W wyniku zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Cała rodzina była załamana. Zmarły wpierał swoje dzieci finansowo. Niepewność, strach, rozżalenie i obawa o przyszłość – takie emocje od razu można było odczytać z ich twarzy. Prosili o pomoc. Wyjaśniłem jakie kroki poczyni Polski Instytut Odszkodowań i o co będziemy się ubiegać w imieniu dzieci.

Umowa Pełnej Opieki

Przystąpiliśmy do przeanalizowania naszej Umowy Pełnej Opieki – rodzina była zaskoczona, że Polski Instytut Odszkodowań:

  • Pozyska na swój koszt dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy;
  • W przypadku braku możliwości prawnych do wyegzekwowania świadczenia będącego przedmiotem Umowy nie obciąży Klienta żadnymi kosztami prowadzenia sprawy, a także nie będzie żądał jakichkolwiek kar umownych;
  • Przekaże w ciągu 3 dni na wskazany rachunek bankowy kwoty uzyskane od Podmiotu Zobowiązanego po potrąceniu wynagrodzenia dla Kancelarii;
  • W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Polski Instytut Odszkodowań poniesie wszystkie koszty tego postępowania (m.in. wpisu sądowego, kosztów biegłego sądowego, zaliczek na poczet korespondencji, dojazdów pełnomocnika do miejsca wykonywania czynności procesowych);
  • Klient nie poniesie żadnych kosztów dochodzenia roszczeń na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego w przypadku oddalenia powództwa – jeśli oddalenie powództwa następuje z przyczyn niezawinionych przez Klienta;
  • Nie zawrze ugody z Podmiotem Zobowiązanym bez pisemnej zgody Klienta.

Nasza Gwarancja

Następnie przekazałem Klientce pisemną GWARANCJĘ podpisaną przez Prezesa Zarządu Pana Olgierda Jatelnickiego w której:

  • POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ gwarantuje, że od dnia podpisania Umowy Pełnej Opieki, sprawa będzie nadzorowana przez adwokata, bądź radcę prawnego.
  • POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ gwarantuje, że w przypadku nieuzyskania świadczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty honorarium za podjęte czynności przez adwokata, bądź radcę prawnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy nieuzyskanie świadczenia będzie spowodowane okolicznościami zawinionymi przez Klienta.

Bez żadnego wahania rodzina powierzyła prowadzenie sprawy Polskiemu Instytutowi Odszkodowań.

Wsparcie finansowe

Polski Instytut Odszkodowań to nie tylko pomoc w uzyskaniu odszkodowania. To także pomoc w każdym aspekcie, najtrudniejszego momentu w życiu naszych Klientów. Przekonała się o tym nasza Klientka. Pytała o możliwość wsparcia finansowego dla dzieci, ponieważ ich świadczenia alimentacyjne zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Od razu po otrzymaniu dokumentów adwokat z Polskiego Instytutu Odszkodowań przyłączył się do postępowania. Jednocześnie Klientka została poinformowana o przyznaniu wnioskowanej zaliczki.

Po zaledwie kilku dniach od podpisania umowy Klientka skontaktowała się ze mną telefonicznie i poinformowała, że otrzymała list powitalny wraz z danymi mecenasa zajmującego się sprawą. W tonie jej głosu w końcu usłyszałem spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Efekt naszej pracy

Pomimo wielu przeszkód, w krótkim czasie – Polski Instytut Odszkodowań osiągnął obiecany cel. Klientka dzięki uzyskanym przez Polski Instytut Odszkodowań świadczeniom może zabezpieczyć dzieci finansowo, na czas, w którym wspierałby ich ojciec.

Po zakończonej sprawie, jak mam w zwyczaju, pojechałem odwiedzić Klientkę. Usłyszałem od niej: „Pomimo kilku innych Kancelarii, które do mnie zawitały TYLKO PAŃSTWA KANCELARIA mogła nam zapewnić PEŁNĄ POMOC!”

Chce się chodzić do pracy, widząc zadowolonego Klienta, który mówi takie miłe słowa…


+48 505 609 757

POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ – Warszawa

„Pracuje na terenie całego kraju”

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865