Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Poważny wypadek w górnictwie

górnik
Wyroki

13.08.2021 — PIO

Praca górników jest trudnym zajęciem, wymagającym olbrzymiej odwagi. Pod ziemią szczególnie łatwo o wypadki. Gdy do nich dochodzi, jesteśmy w stanie pomóc poszkodowanym.

Opis sprawy

Bohaterem dzisiejszej historii jest 38-letni górnik, który w dniu 11.04.2016 roku uległ poważnym obrażeniom ciała. Mężczyzna (jak zwykle przed pójściem do pracy) pożegnał się z małżonką i wyruszył na nocną zmianę do kopalni. Przed budynkiem spotkał jeszcze życzliwego sąsiada, który życzył mu spokojnej „szychty”.

Wypadek wydarzył się podczas prac w szybie, gdzie w wyniku osunięcia się górotworu doszło do tąpnięcia. Ten ciąg wydarzeń spowodował zerwanie się z łańcuchów rurociągu, który z wielką siłą uderzył pracującego w tym miejscu górnika. Poszkodowany po wyciągnięciu na powierzchnię przez ratowników został niezwłocznie przekazany medykom i przewieziony do Specjalistycznego Szpitala. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i stwierdzeniu wielu złamań żeber, kończyny górnej oraz stłuczeniu brzucha przewieziono Poszkodowanego na blok operacyjny, gdyż koniecznym okazało się usunięcie śledziony.

Pomoc osobie Poszkodowanej

Długotrwałe leczenie Poszkodowanego i brak możliwości dopilnowania wszystkich formalności powypadkowych w Zakładzie Pracy skłoniło Poszkodowanego do podjęcia współpracy z Polskim Instytutem Odszkodowań. Już na początku stwierdzono (na podstawie informacji oraz dokumentacji dostarczonej przez Poszkodowanego), że sprawa nie będzie należała do tych prostych. Pierwszym etapem było wykazanie, że zarówno podmiot odpowiedzialny, jak i również jego ubezpieczyciel zobowiązani są do przyjęcia odpowiedzialności za wypadek. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się zatem niezbędna i konieczna.

Posiadane informacje oraz dokumentacja pozwoliła Pełnomocnikowi – Polskiemu Instytutowi Odszkodowań zgłosić szkodę do podmiotu zobowiązanego i zażądać wypłaty wszelkich uzasadnionych świadczeń dla Poszkodowanego. Skuteczne działanie Pełnomocnika w postępowaniu przed Ubezpieczycielem doprowadziło do przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania (zadośćuczynienia) dla osoby Poszkodowanej. Decyzja firmy ubezpieczeniowej okazała się niesatysfakcjonująca, a przyznana kwota co najwyżej symboliczna. Na tym jednak nie zakończyła się pomoc Pełnomocnika w tej sprawie.

Skierowanie sprawy do sądu

Wytoczenie powództwa

W związku z zajętym stanowiskiem przez Ubezpieczyciela koniecznym stało się zatem skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do Sądu Rejonowego w Częstochowie został wysłany pozew o zapłatę. W odpowiedzi na niego pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W trakcie rozpoznana sprawy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia charakteru, rodzaju oraz zakresu doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Biegły w wydanej opinii wskazał i potwierdził jednoznacznie poważne obrażenia, jakie odniósł Poszkodowany mężczyzna. We wnioskach końcowych opinii podkreślono, że odniesiony przez Poszkodowanego uraz stawu łokciowego jest na tyle poważny, iż nie wróci on do pełnej ruchomości. Dodatkowo powstały przykurcz kończyny górnej powoduje deficyt ruchu wyprostu i ma on charakter trwały. Odniesione obrażenia i utrzymujące się ograniczenia ruchomości spowodowały znaczne utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu w życiu codziennym Poszkodowanego.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Przeprowadzone w ten sposób postępowanie dowodowe, przesłuchanie świadków i przeanalizowanie dokumentacji (w tym opinii biegłego sądowego) dało podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie. Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione w całości i na rzecz Naszego Klienta zasądzono dodatkowo kwotę 48 106 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Cała sprawa trwała łącznie ponad 4 lata. Jednakże, jak po raz kolejny się okazało, pomoc profesjonalnego pełnomocnika była niezbędna. Zawiłości sprawy i wytrwałość oraz nieustępliwość Pełnomocnika w dążeniu do celu doprowadziły pozytywnego finału. To kolejna z historii, w której Poszkodowany wraz z Jego pełnomocnikiem Polskim Instytutem Odszkodowań wygrywają.

Warto walczyć o swoje !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865