Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Wypadek małoletniego na rowerze

Wyroki

24.11.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć historię wypadku małoletniego chłopca, który wydarzył się w dniu 03.09.2018 roku. Sześcioletni Krzysztof w tym feralnym (jak się okazało dla Niego) dniu jechał rowerkiem utwardzonym betonowymi płytami poboczem przy asyście ojca. W pewnym momencie przewrócił się o istotnie wystający ponad poziom nawierzchni róg jednej z płyt betonowych. W wyniku tego przykrego zdarzenia doznał bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci złamania nasady dalszej kości ramiennej. Tylko szybka reakcja ojca, który niezwłocznie zawiózł syna na Izbę Przyjęć do Szpitala dała możliwość szybkiej interwencji lekarzy i wykonanie koniecznej operacji złamanej kończyny górnej.

Wypadek jakiemu uległ małoletni Poszkodowany w znaczący sposób wpłynął na życie dziecka i pozostawił trwały uszczerbek na zdrowiu i ślad na Jego psychice.

Pomoc poszkodowanemu

Przeprowadzenie szeregu badań, operacja i wdrożone leczenie powypadkowe spowodowały powstanie bólu o dużym natężeniu i szok wywołany znaczną zmianą sytuacji życiowej. Przed zdarzeniem małoletni chłopczyk był energicznym, wesołym i pogodnym dzieckiem. Wypadek, odniesione obrażenia i ograniczenia mobilności negatywnie wpłynęły na Jego psychiczne samopoczucie. Po wypadku wszystko uległo zmianie. Chłopiec stał się zamknięty, wstydził się chodzić z krótkim rękawem, bo odsłaniało to blizny na Jego ręce, a dzieci dokuczały mu z tego powodu. Takie nieprzyjemności zmusiły rodziców do przeniesienia chłopca do innej szkoły. Przez długi czas bał się wsiadać na rower.

Konieczność sprawowania ciągłej opieki nad małoletnim i brak wystarczającej wiedzy w jaki sposób dopilnować wszystkich formalności powypadkowych, gdzie i do kogo zwrócić się o przyznanie odszkodowania, skłoniło ojca Poszkodowanego do poszukania pomocy u profesjonalnego pełnomocnika. Tak w maju 2019 roku zaczęła się współpraca z Polskim Instytutem Odszkodowań, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa mógł zająć się szeroką pomocą w sprawie wypadku.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Poczynione ustalenia przez pełnomocnika co do podmiotu odpowiedzialnego, skompletowana dokumentacja, uzyskane informacje i wyjaśnienie okoliczności zdarzenia doprowadziły do zgłoszenia szkody do podmiotu zobowiązanego i wezwania do wypłacenia wszystkich możliwych świadczeń dla Poszkodowanego (w szczególności zadośćuczynienia za ból i cierpienie).

Podmiot odpowiedzialny za drogę (Urząd Gminy w Kętrzynie) w odpowiedzi na wystąpienie z roszczeniem wskazał, że posiada ubezpieczenie od tego typu zdarzeń w firmie ubezpieczeniowej. Przekazana w związku z tym do Ubezpieczyciela dokumentacja oraz przedstawione uzasadnienie zgłoszonego roszczenia znalazły uznanie i Ubezpieczyciel wydał decyzję, w której przyjął odpowiedzialność i wypłacił niepełną, żądaną kwotę roszczenia w wysokości 9.172,80 zł. Przyznane świadczenie w ocenie pełnomocnika było niewystarczające i nieadekwatne do odniesionych obrażeń. Taka decyzja spowodowała, że pełnomocnik (po konsultacji z rodzicami Poszkodowanego) skierował sprawę na drogę postępowania sądowego celem uzyskania adekwatnej do rozmiaru krzywdy kwoty zadośćuczynienia.

Wytoczenie powództwa

Pozew o zapłatę wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą żądanie pozwu został przesłany do Sądu Rejonowego w Kętrzynie. Stanowisko pełnomocnika Towarzystwa Ubezpieczeniowego mogło być tylko jedno – oddalenie powództwa w całości. Sąd rozpoczął wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Sąd w toku procesu dał wiarę w całości zeznaniom przedstawicieli ustawowych małoletniego, tak co do okoliczności i miejsca zdarzenia, podejmowanego leczenia, jak i następstw wypadku. Potwierdził również, że Urząd Gminy Kętrzyn był odpowiedzialny za zabezpieczenie chodnika przy drodze gminnej i nie dopełnił prawidłowego zabezpieczenia tego fragmentu uszkodzonego odcinka. Ponadto podzielił stanowisko powołanych w sprawie biegłych lekarzy specjalistów, którzy wskazali skutki odniesionych przez Poszkodowanego obrażeń i ich konsekwencje w przyszłości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do wydania przez Sąd wyroku z korzyścią dla małoletniego chłopca.

Tym samym powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i na rzecz Poszkodowanego zasądzono dopłatę kolejnej kwoty tj. 10.827,20 zł wraz z odsetkami.

Ponownie okazało się, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika była konieczna i niezbędna. Sprawa, jak widać, trwała kilka lat. Jednakże wartym podkreślenia jest to, że Polski Instytut Odszkodowań niesie pomoc wszystkim Poszkodowanym, którzy tej pomocy potrzebują i to bez względu na rodzaj odniesionych obrażeń oraz wysokość możliwego do uzyskania świadczenia.

Dla Nas ważny jest każdy Klient.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865