Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Nieszczęśliwy wypadek – odszkodowanie z NNW

Trampolina
Wyroki

03.09.2021 — PIO

Poszkodowani po nieszczęśliwych zdarzeniach posiadający prywatne polisy ubezpieczeniowe też mogą walczyć o swoje, jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić im odszkodowania.

Odszkodowanie z NNW – opis sprawy

Wypadek

Dnia 25.10.2016 r. miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Podczas zabawy na trampolinie Poszkodowana doznała urazu stawu kolanowego. Koniecznym stało się niezwłoczne udzielenie pomocy medycznej i przeprowadzenie niezbędnych badań. Po zastosowaniu leczenia i przeprowadzeniu koniecznej (jak się okazało) artroskopii kolana Poszkodowana zmuszona została do długiej rehabilitacji.

Poszkodowana posiadała prywatną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, która obejmowała swoim zakresem obrażenia, jakie odniosła Pani Marta.

W ocenie Poszkodowanej okoliczności wypadku oraz przedłożona dokumentacja wydawały się jasne i nic nie wskazywało, że powstaną problemy z wypłatą należnego odszkodowania.

Zaskoczenie

Po właściwym zgłoszeniu sprawy do Ubezpieczyciela Poszkodowana otrzymała decyzję, z której treścią nie mogła się zgodzić. Ustalony uszczerbek na zdrowiu oraz kwota odszkodowania wydała się dla Poszkodowanej zaniżone.

Mając powyższe na uwadze, Poszkodowana postanowiła spotkać się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, celem weryfikacji stanowiska Ubezpieczyciela i sprawdzenia poprawności decyzji z warunkami umowy NNW.

Pomoc Poszkodowanej

Analiza sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika

Po podjęciu współpracy z Polskim Instytutem Odszkodowań i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji nastąpiła szczegółowa analiza stanowiska Ubezpieczyciela.

Po zaistnieniu wypadku komisja lekarska ubezpieczyciela orzekła u Poszkodowanej zaledwie 2% uszczerbku na zdrowiu. W oparciu o analizę dokumentacji medycznej Instytut ocenił, że jest to wartość istotnie zaniżona i koniecznym jest wytoczenie powództwa, celem ustalenia prawidłowego uszczerbku oraz kwoty odszkodowania.

Skierowanie sprawy do sądu

Wytoczenie powództwa

Po gruntownej analizie dokumentacji i po otrzymaniu zgody Poszkodowanej sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Pełnomocnik przedłożył niezbędną dokumentację i uzasadnił wysokość roszczenia. Pełnomocnik podmiotu odpowiedzialnego w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrok z korzyścią dla Klientki

Na etapie sądowym biegły sądowy potwierdził, że uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej wynosi 7% i jest tym samym wyższy od tego ustalonego przez Ubezpieczyciela. W związku z tym Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej dalszą kwotę 10 400,00 zł z odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

Kolejny raz okazało się, że nawet w sprawach, w których okoliczności zdarzenia oraz dokumentacja świadczą o poważnych obrażeniach, wypłata odszkodowania jest niewielka i tym samym pomoc naszej firmy stała się konieczna. Dopilnowaliśmy interesów Poszkodowanej, aby otrzymała należne odszkodowanie, które mogło jej zrekompensować odniesione obrażenia.

Jesteśmy zawsze po TWOJEJ stronie!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865