Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zadośćuczynienie za obrażenia ciała rowerzystki

rowerzystka
Wyroki

27.08.2021 — PIO

W większości spraw zakończonych ugodą nie ma możliwości dalszych roszczeń. Są jednak pewne wyjątki. Prawnicy Polskiego Instytutu Odszkodowań zweryfikują każdą sprawę.

Opis sprawy

Wypadek

W dniu 27.02.2002 r. doszło do wypadku komunikacyjnego. 36-letnia rowerzystka została potrącona przez autobus. Na miejscu pojawiła się policja oraz pogotowie ratunkowe.

Obrażenia

Poszkodowana doznała wielonarządowych urazów. Doszło do pęknięcia śledziony i wątroby, złamania kości podstawy czaszki i panewki prawego stawu biodrowego oraz stłuczenia lewej nerki. Pojawił się również krwiak zaotrzewnowy. Kobieta nie pamięta momentu wypadku oraz okresu leczenia szpitalnego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył niepełnosprawność Pokrzywdzonej do stopnia stałego. Orzeczenie zostało wydane na stałe.

Pomoc Poszkodowanej

Niewystarczające działania poprzedniego pełnomocnika

Kiedy Poszkodowana była już na tyle na siłach, by zająć się formalnościami, zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela. Pomógł jej w tym lokalny prawnik. Uzyskała roszczenie, które niestety nie pokrywało w pełni poniesionych strat. Sprawa została zakończona ugodą po uprzedniej zgodzie Roszczącej. Miała nadzieję, że jej stan zdrowia w przyszłości ulegnie poprawie.

Niestety tak się nie stało. Było tylko gorzej. W związku z pojawieniem się nowych następstw wypadku i niewielką rentą (niewystarczającą na pokrycie kosztów związanych z leczeniem) otrzymywaną przez poszkodowaną, rodzina Klientki postanowiła zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Po przeanalizowaniu sprawy Polski Instytut Odszkodowań ponownie zgłosił szkodę do podmiotu zobowiązanego. Zgodnie z wcześniejszymi obawami rodziny Klientki, ubezpieczyciel wydał decyzję negatywną. Nie chciał dopłacić kolejnego zadośćuczynienia za obrażenia ciała rowerzystki. Ubezpieczyciel argumentował swoją decyzję zawarciem ugody przez wcześniejszego pełnomocnika przed Sądem Okręgowym, co zamyka możliwość dochodzenia dalszych roszczeń.

Polski Instytut Odszkodowań był jednak na to przygotowany. Prawnicy przeanalizowali sprawę pod kątem powstania nowej, nieuwzględnionej wcześniej w roszczeniach szkody. Nowe roszczenie dotyczyło między innymi zmian w zachowaniu osoby poszkodowanej po wypadku.

Skierowanie sprawy do sądu

Wytoczenie powództwa

Nastąpiła ponowna analiza wcześniejszej dokumentacji, a także weryfikacja nowych informacji na temat stanu zdrowia Klientki. Zasadność roszczenia miała być uargumentowana tym, że zdarzenie spowodowało u Klientki wystąpienie stałych zawrotów głowy, wzmożonej nerwowości i problemów z pamięcią prowadzących do poczucia bezradności. To wszystko utrudnia jej normalne funkcjonowanie i wpływa na relacje z rodziną. Dodatkowo stan zdrowia od wypadku nie uległ poprawie, a wręcz przeciwnie – cały czas się pogarsza.

Po przedstawieniu propozycji wytoczenia powództwa i otrzymaniu zgody Poszkodowanej i jej rodziny sporządzono pozew.

Wyrok z korzyścią dla Klientki

W wyniku analizy dokumentacji, licznych opinii biegłych i rozpraw Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok. Od pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego zasądzono dodatkową kwotę 200 000 tys. zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od stycznia 2017 r. do zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Dodatkowo ubezpieczyciel musiał zwrócić koszty sądowe i koszty procesu.

Pomimo zawartej wcześniej ugody Polski Instytut Odszkodowań pomógł uzyskać Klientce wyższe świadczenie od podmiotu zobowiązanego.

Jesteśmy zawsze po TWOJEJ stronie!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865