Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Śmiertelny wypadek w gospodarstwie rolnym

Stogi siana
Wyroki

29.10.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię wypadku na gospodarstwie rolnym, który wydarzył się w dniu 08.08.2015 roku. W wyniku tego przykrego zdarzenia poważnych obrażeń ciała doznał Pan Mieczysław, który pomagał na gospodarstwie rolnym syna.

Wypadek jakiemu uległ Poszkodowany, wydarzył się podczas wykonywania prac polowych związanych ze zwożeniem belek siana z pola. Podczas tych czynności Pan Mieczysław zabezpieczał belki na przyczepie, aby nie spadły. W pewnym momencie syn Poszkodowanego chciał podjechać do kolejnych belek i ruszył gwałtownie ciągnikiem. Spowodowało to, że Poszkodowany spadł z przyczepy i został przygnieciony przez spadające belki siana.

Obrażenia

Konsekwencją zdarzenia było odniesienie poważnych obrażeń ciała. Syn widząc stan ojca niezwłocznie podjął decyzję o przetransportowaniu prywatnym samochodem Poszkodowanego do Szpitala w Opocznie, gdzie na miejscu udzielono mu niezbędnej pomocy. Stan zdrowia był na tyle poważny, że zadecydowano o przewiezieniu Poszkodowanego do Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Pomoc poszkodowanemu

Ogromna zmiana

Po przeprowadzeniu szeregu badań, operacji i zabiegów Poszkodowany został wypisany do domu z szeregiem zaleceń dotyczących dalszego leczenia i rehabilitacji. W momencie zdarzenia Pan Mieczysław (pomimo wieku) był w pełni sprawny oraz aktywny, a jego pomoc w pracach rolnych była nieoceniona. Po wypadku wszystko uległo zmianie. Wymagał opieki przy sporządzaniu pożywienia, ubieraniu, czy normalnych czynnościach higienicznych. Poruszanie się samodzielnie nie było możliwe, co najwyżej przy pomocy innych członków rodziny.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Stan zdrowia Poszkodowanego i brak możliwości dopilnowania wszystkich formalności powypadkowych skłoniło Poszkodowanego do zwrócenia się z prośbą o pomoc o zajęcie się sprawą do Polskiego Instytutu Odszkodowań. Dostarczona dokumentacja i uzyskane informacje stały się podstawą do podjęcia działań przez profesjonalnego pełnomocnika. Wykonane czynności doprowadziły do zgłoszenia szkody do podmiotu zobowiązanego i wystąpienia o wypłatę należnego świadczenia (tj. zadośćuczynienia, kosztów leczenia itp.) dla Poszkodowanego.

Dostarczona do ubezpieczyciela dokumentacja oraz przedstawione uzasadnienie zgłoszonego roszczenia nie znalazły uznania i ubezpieczyciel wydał decyzję odmawiającą wypłaty. Taka postawa towarzystwa ubezpieczeniowego zmusiła pełnomocnika Poszkodowanego do podjęcia kolejnych działań, tj. dalszego dochodzenia praw do zadośćuczynienia oraz odszkodowania i niezwłocznego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa

Sporządzony pozew o zapłatę wraz z dokumentacją został przesłany do Sądu Rejonowego w Opocznie. Pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa w całości i przedstawił swoje stanowisko w sprawie. Powołani zostali biegli, którzy wskazali na przebieg zdarzenia, osoby odpowiedzialne za jego spowodowanie oraz wykazali jakie obrażenia odniósł Poszkodowany i jakie są tego konsekwencje.

Niestety w toku postępowania sądowego stan zdrowia Poszkodowanego znacznie się pogorszył, co spowodowało jego zgon. Wydawałoby się, że sprawa powinna się zakończyć. Tak się jednak nie stało.

W trakcie procedowania sprawy Sąd (który powziął informację o zgonie powoda – Poszkodowanego) zawiesił postępowanie do czasu ustanowienia spadkobierców po Panu Mieczysławie.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i uzyskaniu stosownego orzeczenia Sąd wznowił procedowanie w sprawie zgłoszonych roszczeń. Analiza przeprowadzonych dowodów (opinie biegłych, zeznania świadków, w tym uwzględnienie przyczynienia Poszkodowanego do zdarzenia) doprowadziła do zakończenia sprawy.

Wynik sprawy

Wyrok z korzyścią dla Klienta – śmiertelny wypadek w gospodarstwie rolnym

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania, w tym wykazanie związku z przyczynowo–skutkowego pomiędzy zdarzeniem a odniesionymi obrażeniami u Pana Mieczysława dał podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie.

W pierwszej kolejności Sąd podkreślił, że powód zmarł po wytoczeniu powództwa, a zatem roszczenie o zadośćuczynienie (zgodnie z przepisami prawa) przechodzi na spadkobierców. Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i na rzecz ustanowionych Spadkobierców zasądzono kwotę 50 000,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Kwota ta (zgodnie z zapisami poświadczenia dziedziczenia) została podzielona po 1/3 części dla każdego z nich.

Sprawa, ze względu na postępowanie spadkowe, trwała kilka lat. Jednakże, jak się okazało, pomoc profesjonalnego pełnomocnika była konieczna i niezbędna. Profesjonalne podejście Pełnomocnika do sprawy i zaangażowanie w dążeniu do uzyskania należnych świadczeń doprowadziły do wydania wyroku.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie, bo Polski Instytut Odszkodowań niesie pomoc Poszkodowanym i ich rodzinom w walce o swoje prawa.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865