Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zerwany dach

wichura
Wyroki

22.10.2021 — PIO

Opis sprawy

11 sierpnia 2017 r. do województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego dotarła strefa burz. Towarzyszyły im porywy wiatru sięgające do 115 km/h. Silniejsze od tych, które można było obserwować wczoraj na terenie całej Polski.

Zerwany dach

W wyniku wichury zerwanych zostało wiele dachów. Jedną z osób poszkodowanych została właścicielka działek, na których stoją jej dom oraz kilka innych budynków. Klientka zgłosiła się do nas z powodu zerwanego dachu wraz ze ścianą szczytową w domu mieszkalnym, uszkodzonego dachu w pomieszczeniach gospodarczym oraz chlewni.

Pomoc poszkodowanemu

Odpowiedzialność za szkodę

Towarzystwo ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność za powstałą szkodę i wypłaciło środki, jednak kosztorys, który otrzymała Klientka, znacznie przewyższał wypłatę. W związku z tym Poszkodowana postanowiła zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika. Skontaktowała się z Polskim Instytutem Odszkodowań.

W międzyczasie okazało się, że poza wypłatami z towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanym została przyznana bezzwrotna dotacja po szkodzie od Gminy. Wynosiła ona po 6 000 zł.

Wniosek do ubezpieczyciela

Skierowano do Towarzystwa wniosek o zwiększenie kwoty roszczeń i wypłacenie środków adekwatnie do poniesionych kosztów. W odpowiedzi na nie podmiot zobowiązany wydał decyzję negatywną, wskazując na brak podstaw do zmiany uprzednio zajętego stanowiska.

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków na etapie przedsądowym przeprowadzono z Klientką rozmowę na temat możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa

Miesiąc po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela do sądu trafił pozew o zapłatę. W odpowiedzi na pozew strona przeciwna wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd jednak na to nie przystał. Powołano biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia między innymi rozmiarów powstałej szkody oraz kosztów prac remontowych.

Wynik sprawy

Wyrok z korzyścią dla Klienta – zerwany dach

W czerwcu bieżącego roku Sąd Rejonowy w Kartuzach I Wydział Cywilny postanowił zasądzić na rzecz Klientki kwotę 9 298,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 4 282 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kolejna sprawa, w której Polski Instytut Odszkodowań pomógł Poszkodowanemu w walce o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865