Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Poważny wypadek w gospodarstwie rolnym

Krowy
Wyroki

15.10.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

Dzisiejsza historia dotyczy wypadku na gospodarstwie rolnym, który miał miejsce dnia 15.10.2018 roku. W wypadku tym poważnych obrażeń ciała doznał Pan Maciej, który pomagał na gospodarstwie rolnym córki.

Wypadek wydarzył się gdy Poszkodowany wykonywał czynności związane z zabezpieczeniem łańcucha mocującego krowę do podłoża. Podczas wykonywania tych prac zwierzę wykonało gwałtowny ruch, który spowodował zakręcenie się łańcucha wokół nogi Pana Macieja, a następnie upadek i w dalszej kolejności zwierzę pociągnęło Poszkodowanego przez kilkanaście metrów po polu.

Obrażenia

Ten ciąg wydarzeń spowodował poważne obrażenia ciała kończyny dolnej. W wyniku szybkiej reakcji pozostałych domowników wezwano pogotowie ratunkowe i przetransportowano Poszkodowanego do szpitala w Zamościu, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy i zastosowano leczenie.

Pomoc poszkodowanemu

Współpraca

Długotrwałe leczenie Poszkodowanego i brak możliwości dopilnowania wszystkich formalności powypadkowych w skłoniło Poszkodowanego do podjęcia współpracy z Polskim Instytutem Odszkodowań. Zgromadzone informacje oraz dokumentacja dostarczona przez Poszkodowanego jednoznacznie wskazywała, że sprawa nie będzie należała do tych prostych. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się zatem niezbędna i konieczna a zgłoszenie szkody do podmiotu zobowiązanego i żądanie wypłaty wszelkich uzasadnionych świadczeń (tj. zadośćuczynienia, kosztów leczenia itp.) dla Poszkodowanego rozpoczęło batalię z Ubezpieczycielem.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Na początku koniecznym było wskazanie podmiotu zobowiązanego do przyjęcia odpowiedzialności oraz że zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC rolników. Dokument w postaci polisy ubezpieczeniowej oraz wszelka argumentacja w tym zakresie zostały przedstawione do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Przedłożono również pełną dokumentację z leczenia Poszkodowanego i poniesionych z tym kosztów leczenia.

Przesłana dokumentacja i przedstawione uzasadnienie zgłoszonego roszczenia doprowadziło do wydania decyzji przez firmę ubezpieczeniową. Stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń okazało się jednak odmowne. Takie stanowisko Ubezpieczyciela nie zamknęło możliwości dalszego dochodzenia swoich praw do odszkodowania (zadośćuczynienia) i niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Pełnomocnik podjął dalsze działania w sprawie.

Wytoczenie powództwa

Koniecznym zatem stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do Sądu Rejonowego w Zamościu został wysłany pozew o zapłatę. W odpowiedzi na niego pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W trakcie procedowania sprawy Sąd w pełni obdarzył wiarą dokumenty zgromadzone w sprawie wypadku, zeznania Poszkodowanego oraz powołanych świadków i nie kwestionował wniosków z opinii biegłego co do związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem, a odniesionymi obrażeniami Pana Macieja.

Wynik sprawy

Wyrok z korzyścią dla Klienta – wypadek w gospodarstwie rolnym

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania dał podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie. Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i na rzecz Naszego Klienta zasądzono kwotę 35 259,46 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Cała sprawa trwała niespełna 2 i pół roku. Po raz kolejny się okazało, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika była niezbędna. Determinacja Pełnomocnika i wytrwałość w dążeniu do uzyskania należnego świadczenia dla Poszkodowanego doprowadziły do pozytywnego finału sprawy.

Kolejna sprawa, w której Polski Instytut Odszkodowań pomógł Poszkodowanemu w walce o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865