Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Polisolokata – czy warto walczyć o swoje prawa?

Polisolokata
Wyroki

07.10.2021 — PIO

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie. Bez żadnego ryzyka, bez żadnych kosztów i opłat wstępnych każda osoba poszkodowana może uzyskać profesjonalne wsparcie oraz bezcenną wiedzę, która pomaga przebrnąć przez zawiłość przepisów do pozytywnego finału sprawy. Poruszony przez nas dzisiaj temat to polisolokata.

Opis sprawy – polisolokata

Ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

dowody, które jednocześnie obrazują, jak uważnie wsłuchujemy się w ludzkie potrzeby, by następnie jak najszybciej dopasować do nich nasze działania. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie naszych działań i pomocy osobie, która zawarła ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Umowa

Zawarta umowa, oprócz jej podstawowego zakresu ubezpieczenia na życie i „odkładania” kwot, wiązała się z opłacaniem określonej składki oraz koniecznością uiszczania wysokich opłat za zarządzanie niniejszej polisy. Doprowadzało to do sytuacji, w której opłaty pochłaniały znaczną część gromadzonych środków, a nie taki był cel i zamysł polisy, jakie został przedstawiony Klientowi. Taka sytuacja skłoniła Pana Dariusza do rozwiązania umowy.

Jakie było zdziwienie Klienta, kiedy otrzymał informację, że obciążono Go bardzo wysokimi kosztami rezygnacji, których wysokość została pokryta całym wypracowanym zyskiem.

Pomoc poszkodowanemu

Nieprzyjęcie odpowiedzialności za szkodę

Sprawa od początku nie należała do tych prostych. Szereg niezrozumiałych dla Klienta zapisów oraz przepisów regulujących tego typu umowy sprawiło, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna i konieczna. Podmiot odpowiedzialny (AXA) za wszelką cenę próbował wskazać, że rozliczenia w związku z rozwiązaniem umowy zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z zapisami dotyczącymi umowy oraz zasadami współżycia społecznego.

Spór z ubezpieczycielem

Po zgłoszeniu się Klienta do Polskiego Instytutu Odszkodowań na podstawie informacji Pełnomocnik podjął działania zmierzające w pierwszej kolejności do uzyskania pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy.

W tym miejscu pragniemy jedynie wskazać, że w tego typu sprawach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmy ubezpieczeniowe obowiązek ograniczenia kwot pobieranych w wyniku zastosowania opłaty likwidacyjnej w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Jak pokazała historia Pana Dariusza, ten obowiązek nie został zastosowany.

Zgromadzona dokumentacja i jej gruntowna analiza dały podstawę do wystąpienia do Ubezpieczyciela z wezwaniem do zwrotu niewłaściwie ustalonej oraz pobranej opłaty likwidacyjnej. W odpowiedzi na wezwanie i wskazaną argumentację Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydało decyzję odmowną.

Wytoczenie powództwa

W związku z zajętym stanowiskiem przez Ubezpieczyciela koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W związku z tym do Sądu Rejonowego w Warszawie został skierowany pozew o zapłatę.

Wynik sprawy

Wyrok – zwrot pełnej kwoty

Dzięki przedłożonej do Sądu dokumentacji i przedstawionej przez Pełnomocnika argumentacji i dowodów Sąd miał podstawę do do wydania nakazu zapłaty. Zgodnie z orzeczeniem zobowiązano AXA do zwrotu pełnej kwoty 51 037,57 zł z odsetkami.

Korzyści dla Klienta

W wyniku przeprowadzenia przez Polski Instytut Odszkodowań postępowania okazało się, że nawet w sprawach bardzo skomplikowanych wcześniejszego niekorzystnego stanowiska Firmy Ubezpieczeniowej warto walczyć o swoje do końca.

Pamiętajcie. Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865