Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Tragedia na pasach

Przejście dla pieszych
Wyroki

23.07.2021 — PIO

Potrącenia na pasach to zdarzenia, które niestety mają miejsce w naszym kraju bardzo często.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym w wypadkach oraz rodzinom, które utraciły w ten sposób najbliższych.

Opis sprawy

Dnia 17.12.2019 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Przechodząca prawidłowo przez pasy piesza została potrącona przez rozpędzony samochód. Poszkodowana w wyniku odniesionych obrażeń zmarła i pozostawiła w żałobie najbliższych.

Prowadzenie sprawy od samego początku

Okoliczności wypadku wydawały się jasne i nic nie wskazywało, że powstaną problemy z udowodnieniem winy sprawcy wypadku i przyjęciem odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela. Pogrążona w żalu i smutku rodzina nie była w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem, a w szczególności sprawą karną. Dlatego sprawa od samego początku wymagała, aby dopilnować każdego jej etapu i wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Właśnie dlatego rodzina osiemdziesięciolatki spotkała się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, który przedstawił zakres pomocy zarówno w sprawie karnej, jak i odszkodowawczej. Po zapoznaniu się z umową Uprawnieni zdecydowali się podjąć współpracę z profesjonalistą.

Pomoc uprawnionym

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Po podjęciu współpracy z Polskim Instytutem Odszkodowań i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji nastąpiło zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu syna i pełnoletnich wnucząt. Wnieśliśmy o zadośćuczynienie z tytułu ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Przedłożyliśmy posiadaną dokumentację i sprecyzowaliśmy na ich podstawie roszczenia. W odpowiedzi na zgłoszenie towarzystwo ubezpieczeniowe wydało decyzję negatywną, wskazując na niezakończenie postępowania karnego i nieustalenie winnego spowodowania wypadku.

Sprawa karna

Udzielone pełnomocnictwo przez Uprawnionych umożliwiło również włączenie się do postępowania w sprawie karnej i dopilnowanie czynności oraz analizę dokumentacji powstających w sprawie. Było to również o tyle istotne, że Ubezpieczyciel wskazał, że do czasu zakończenia postępowania karnego nie zostanie przyjęta odpowiedzialność i wydana decyzja w sprawie. W sprawie zostały wydane opinie, które potwierdziły, że to kierujący samochodem doprowadził do wypadku i to dało podstawę do sporządzenia aktu oskarżenia.

Posiadane informacje oraz uzyskana dokumentacja ze sprawy karnej została przesłana do Podmiotu odpowiedzialnego wraz z ponownym uzasadnieniem zgłoszonych roszczeń. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, jednakże wypłacił zadośćuczynienie jedynie dla syna zmarłej, uznając, że pozostałym uprawnionym świadczenie się nie należy. Z takim stanowiskiem nie mógł się zgodzić pełnomocnik Uprawnionych.

Wytoczenie powództwa

Ponowna analiza dokumentacji i po otrzymaniu zgody Uprawnionych sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. W związku z tym do sądu rejonowego został skierowany pozew o zapłatę należnego zadośćuczynienia. Pełnomocnik podmiotu odpowiedzialnego w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa.

W wyniku kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków, stron procesu i przeanalizowaniu dokumentacji SR w Krośnie wydał wyrok i zasądził roszczenie w pełnej wysokości.

Dla dorosłego syna (57 lat) dodatkowe 34 tys. zł do łącznej kwoty 50 tys. zł, zaś dla dorosłych wnucząt (31 i 32 lata) po 15 tys. zł.

Po raz kolejny potwierdził się fakt, iż pomoc Naszej firmy stała się konieczna. Dopilnowaliśmy wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku i przeprowadziliśmy Uprawnionych przez zawiłość postępowania przed Ubezpieczycielem.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865